Radar

”Låt den tillfälliga asyllagen bli tillfällig”

Riksdagen ska rösta om den tillfälliga asyllagen ska förlängas eller inte.

I dag, tisdag,  röstar riksdagen om att förlänga den så kallade tillfälliga asyllagen, som under tre år begränsat möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige. Flera organisationer och aktivister vädjar nu om att lagen inte ska förlängas och att Sverige ska återgå till den ordinarie utlänningslagstiftningen.

Syftet med lagstiftningen var att minska antalet asylsökande som kom till Sverige efter den stora flyktingvågen hösten 2015. Under tre år har asylsökande som regel fått tillfälliga uppehållstillstånd, kraftig begränsad rätt till familjeåterförening och barn har fått sämre möjligheter att få stanna i Sverige.

I en debattartikel i Göteborgsposten vädjar företrädare från flera stora organisationer, bland annat Rädda Barnen, att låta den tillfälliga asyllagen bli just tillfällig.

”Undertecknade organisationer har på olika sätt erfarit att lagen har bidragit till utbredd psykisk ohälsa, haft negativ inverkan på integrationen och skapat en rättsosäkerhet på grund av dess komplexitet och bristfällighet. Barn har drabbats särskilt hårt”, skriver de i GP.

Flera hinder kvar

I lagen som riksdagen röstar om i dag har regeringen i viss mån utvidgat rätten till familjeåterförening till att även gälla alternativt skyddsbehövande, något som välkomnas av organisationerna. Däremot kvarstår de hinder som försvårar och i vissa fall omöjliggör familjeåterförening, såsom de högt ställda försörjningskraven, menar de.

En annan avgörande faktor i den framtida migrationspolitiken, enligt organisationerna, är möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl. Tidigare har bland annat svårt sjuka barn och barn utan familj kunnat beviljas uppehållstillstånd på grund av så kallade särskilt ömmande omständigheter. I den tillfälliga lagen har denna möjlighet kraftigt beskurits.

”Det är svårt att se hur denna begränsning är förenlig med FN:s barnkonvention som blir lag i Sverige år 2020. Under flera år har barnen kommit i kläm på grund av den förda politiken, det är hög tid att detta får ett slut”, skriver de.

På plats i riksdagens åhörarläktare finns ett flertal medlemmar ur nätverket Vi står inte ut men slutar aldrig kämpa för att manifestera sitt stöd för de asylsökande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV