Radar

HD klassar cannabisolja med THC som narkotika

CBD-olja, som innehåller narkotikaklassade ämnet THC, är enligt Högsta domstolen narkotika.

Cannbisolja som innehåller substansen THC ska, även om den framställts av industrihampa, klassas som narkotika. Det fastslår Högsta domstolen (HD) i en dom.

HD prövade målet sedan riksåklagaren överklagat en dom från hovrätten där en tilltalad friats från narkotikabrott efter att ha innehaft fem flaskor med så kallad CBD-olja. Vid analys av vätskan visade det sig att den innehöll det narkotikaklassade ämnet THC.

CBD-oljan var dock producerad av lagligt odlad industrihampa och kunde enligt friande domar i både tingsrätt och hovrätt därför inte anses vara narkotika.

Enligt HD är det dock klart att undantaget gällande industrihampa endast avser växter av släktet cannabis och inte en beredning som innehåller THC.

Växten cannabis sativa (hampa) innehåller många olika aktiva ämnen som med ett samlingsnamn kallas cannabinoider.

Ett av ämnena är tetrahydrocannabinol (THC). THC ger hallucinogena effekter.

Ett annat ämne är cannabidiol (CBD) som inte har de effekterna.
I Sverige omfattas THC av narkotikalagstiftningen och CBD omfattas av läkemedelslagstiftningen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV