Radar

Egyptens ex-president Muhammad Mursi död

Muhammad Mursi vid ett annat domstolsframträdande, bakom galler, i juni 2015.

Egyptens tidigare president Muhammad Mursi har begravts i Kairo, uppger hans son och hans advokat. Egyptens tidigare president avled av en hjärtattack på måndagen efter sex år i fängelse.

Den 67-årige Mursi kollapsade och tappade medvetandet i samband med ett domstolsframträdande, uppger statlig egyptisk tv med hänvisning till en sjukhuskälla.

– Han talade inför domaren i 20 minuter och blev sedan väldigt uppspelt och svimmade. Han fördes snabbt till sjukhus där han senare avled, säger en källa inom rättsväsendet till AFP.

Enligt myndigheterna visade en medicinsk undersökning inte på några tydliga eller nya skador på hans kropp.

Mursi led även av en godartad tumör som han fick återkommande behandling för, uppger det egyptiska rättsväsendet. Det finns dock rapporter om att expresidenten ska ha torterats och nekats vård för sina många hälsobesvär i fängelset.

I ett uttalande till al-Jazeera kallar Human rights watch Mursis död ”förutsägbar” på grund av att regeringen underlåtit att ge honom adekvat sjukvård. Enligt en rapport av en brittisk expertpanel från i fjol satt han isolerad 23 av dygnets 24 timmar.

Långa fängelsestraff

Muhammad Mursi tillhörde Muslimska brödraskapet och valdes till president 2012. Detta sedan den mångårige diktatorn Hosni Mubarak avsatts och islamistpartier gått framåt.

Sommaren 2013 avsattes han dock av militären efter att omfattande protester blossat upp även mot honom och reformer han skyndat igenom som gav honom större makt.

I ett uttalande skriver Muslimska brödraskapet att dödsfallet är ett ”fullfjädrat mord”. Organisationen manar också till prostester vid egyptiska beskickningar utomlands och till att sluta upp i massor till begravningen.

Källor inom säkerhetsorganen uppger att inrikesdepartementet har beordrat skärpt beredskap, inte minst i Mursis hemprovins Sharqiyya dit ex-presidentens kropp väntas bli förd för att begravas.

Under landets nye ledare Abd al-Fattah al-Sisi, som var försvarsminister i Mursis regering, har ex-presidenten och många anhängare till Muslimska Brödraskapet dömts.

Tusentals har fängslats och många har fått dödsstraff. 2015 dömdes också Mursi till döden. Domen drogs senare tillbaka, men Mursi avtjänade långa fängelsestraff efter flera andra domar, som bland annat hade med spioneri och med dödandet av demonstranter 2012 att göra.

Har terrorstämplats

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan hyllar sin allierade Mursi i ett uttalande och beskriver honom som en martyr.

Qatar har gett starkt stöd till Muslimska brödraskapet och landets emir, Tamim bin Hamad Al Thani, beklagar hans död på Twitter.

Muslimska brödraskapet grundades på 1920-talet och har anhängare över stora delar av Mellanöstern. Rörelsen terrorstämplades i Egypten 2013 sedan al-Sisi tagit över.

I april klargjorde Vita huset, efter ett besök av al-Sisi, att USA:s president Donald Trump överväger att utfärda en order om att terrorstämpla Muslimska brödraskapet.

Muhammad Mursi

Muhammad Mursi föddes den 8 augusti 1951 i en by i provinsen Sharqiyya och hans pappa var bonde.

Mursi tog examen som ingenjör vid Kairos universitet och doktorerade vid University of Southern California i USA där han också var biträdande professor i början av 1980-talet.

Han klev in i politiken år 2000 när han valdes in i parlamentet som oberoende kandidat under den dåvarande regimens förbud mot Muslimska brödraskapet.

Mursi satt kvar i parlamentet till 2005 och 2006 dömdes han till sju månaders fängelse för att ha deltagit i en demonstration som krävde rättsliga reformer.
2010 blev han talesperson för Muslimska brödraskapet och valdes in i rörelsens politbyrå.

Han greps under demonstrationerna mot den dåvarande envåldshärskaren Hosni Mubarak 2011 men rymde från ett fängelse tillsammans med många andra fångar.

En kompromiss gjorde att Mursi blev Muslimska brödraskapets kandidat i Egyptens första demokratiska presidentval 2012. Han vann valet knappt mot Mubaraks tidigare premiärminister, den impopuläre Ahmed Shafiq.

Han svor att bli ”alla egyptiers” president men anklagades snart för att ha svikit idealen i upproret mot Mubarak och för att tillsätta medlemmar i Muslimska brödraskapet på viktiga poster.

Mursis korta tid som president präglades av ekonomisk kris och splittring mellan samhällsgrupper. När han utfärdade ett dekret som i praktiken skyddade hans beslut från rättslig prövning utbröt blodiga protester.

Han avsattes den 3 juli 2013 när försvarsministern och arméchefen, general Abd al-Fattah al-Sisi, tog över. Denne valdes sedan till president året därpå.

Många anhängare till Muslimska brödraskapet dödades sedan i protester mot övertagandet 2013 och många andra fängslades.

Flera rättegångar har hållits mot Mursi som bland annat dömts till 20 års fängelse för beslut om tillslag där demonstranter dödades i december 2012. Han har också dömts till två livstidsdomar för spioneri.

Den 17 juni 2019 kom beskedet att Muhammad Mursi dött efter att ha kollapsat i en rättssal.

Han var gift och hade fem barn och tre barnbarn.

Källa: AFP

De senaste årens turbulens i egyptisk politik

2011 avgick envåldshärskaren Hosni Mubarak efter folkliga protester och ersattes tillfälligt av en militärjunta.

2012 valdes Muslimska brödraskapets kandidat Muhammad Mursi till president. Han avsattes av militären 2013 efter omfattande protester mot hans styre.

I juni 2014 valdes arméchefen Abd al-Fattah al-Sisi till president med 96,6 procent av rösterna.

2018 valdes al-Sisi för en ny period i ett val det redan från början stod klart att han skulle vinna. Knappt 40 procent av de röstberättigade tog sig till vallokalerna.

Den 20–22 april i år hölls en folkomröstning om föreslagna förändringar i konstitutionen i Egypten. En viktig förändring blev att militärens roll stärks vilket ger den större inflytande över landets politik och presidenten ges större makt över rättsväsendet. Samtidigt förlängs presidentens mandatperiod från fyra till sex år.

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.
– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.