Radar

Våra växter utrotas i rekordfart

Forskaren Aelys Humphreys från Stockholms universitet under en exkursion på Island.

Nästan alla kan nämna ett utdött djur, men hur många utdöda växter känner du till?

Aelys Humphreys ställer frågan retoriskt. Hon är biträdande lektor på institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet som tillsammans med Royal Botanic Gardens i Kew i Storbritannien har genomfört en världsunik studie där all information om växtutrotning har analyserats.

Resultatet är dystert. De senaste 250 åren har 571 dokumenterade växtarter försvunnit för alltid.

– Vi är ganska säkra på att det är en underskattning. Eftersom vi bara har tittat på fröväxter, men vi vet också att det i tropikerna finns tusentals växter som vi inte har hunnit hitta. Det händer ofta att man hittar och namnger en växt och sedan försvinner den, säger Humphreys.

Unik flora och fauna

Enligt studien har utrotningen av växter skett 500 gånger snabbare än vad som varit normalt under jordens historia. Värst drabbade är växter som finns på öar eftersom många isolerade öar har en unik flora och fauna.

– Ungefär hälften av de här växterna har funnits på öar. Till många öar har människor tagit med sig växter och djur som inte finns där naturligt vilket kan få stor påverkan. Getter till exempel äter nästan vilka växter som helst, säger Humphreys.

Ett exempel hon ger är det chilenska sandelträdet, som växte på Juan Fernández-öarna mellan Chile och Påskön och som under flera århundraden avverkades för sitt väldoftande virke.

– Man tog ett kort på det sista trädet 1908, men sedan högg man ner det.

Det stora mörkertalet av utrotade växter finns med all sannolikhet i tropiska miljöer, som de stora regnskogarna längs ekvatorn. Här finns uppskattningsvis 100 000 odokumenterade växtarter och skogarna hotas av avverkning.

– Utan att ha tittat på det skulle jag säga att skogsavverkning är den största anledningen till att växter dör ut. Skogsavverkningen är det största hotet mot växter i dag, säger Humphreys.

Utrotade i Sverige

Även den svenska floran hotas av människans miljöpåverkan, men i Sverige finns inga växter som inte också förekommer på andra håll i Europa.

– Men det finns växter som har utrotats i Sverige, särskilt vattenväxter som lever i känsliga våtmarker, säger Humphreys.

Växternas betydelse för jordens ekosystem går enligt Aelys Humphreys inte att överskatta och hon poängterar vikten av globalt samarbete för att stoppa utrotningen av växter.

– Växter är verkligen ryggraden i alla ekosystem. Allt liv på jorden beror på växter. Det är växter som genererar allt syre och som ser till att det finns rent vatten. En enda växtart kan ha ett samspel med upp till 1 000 andra växt- och djurarter så försvinner den kan det leda till en kaskad av utdöenden, säger hon.

Överraskande många växter utdöda

En stor studie gjord av forskare vid Royal Botanic Gardens Kew och Stockholms universitet visar att utrotningen av växter går snabbt. Studien har publicerats i tidskriften Nature Ecology & Evolution och visar bland annat att: 571 växtarter har försvunnit från jorden de senaste 250 åren. Det är fyra gånger fler arter än de som finns i den nuvarande förteckningen över utdöda växter.
Antalet utdöda växtarter är dubbelt så stort som antalet utrotade fåglar, däggdjur och groddjur under samma period. 430 växtarter som vid något tillfälle har beskrivits som utdöda har återupptäckts. Av dessa är dock 90 procent hotade.
Källa: Stockholms universitet, Royal Botanic Gardens Kew

Radar

Kultur på recept ger bättre psykisk hälsa

Några av deltagarna i Kultur på recept fick testa att dreja.

Människor med depression eller långvarig smärta mår bättre efter att ha deltagit i kulturaktiviteter tillsammans med andra människor. Det visar en ny studie från Jönköpings universitet.

Visste du att sjukskrivna kan få kulturaktiviteter på remiss från vården? Så kallad kulturunderstödd rehabilitering eller Kultur på recept kan användas för att behandla personer med psykisk ohälsa som stressproblematik, ångest, depression eller vid långvarig smärta.

I en studie där 400 personer deltog erbjöds hälften Kultur på recept och hälften fungerade som kontrollgrupp. Deltagarna i kulturgruppen fick träffas under tio veckor vid två tillfällen i veckan i grupper om 6–9 personer, för att göra någon form av kulturaktivitet tillsammans. Det rörde sig till exempel om att sjunga, spela teater eller testa olika hantverk som måleri. 

– Kulturaktiviteterna bidrar till att deltagarna utmanar sig själva, att bara ses för en ”fika” räcker inte för att få till stånd en förändring. Träffarna är lustfyllda och det sociala sammanhanget behövs för att våga gå utanför sin trygghetszon, vilket i sin tur bidrar till deras utveckling, säger Paula Bergman, doktorand på Hälsohögskolan vid Jönköpings universitet.

En av deltagarna berättar om att testa att dreja, i en intervju på Jönköpings universitets hemsida.

– Jag tänkte bara ”hur ska det här gå, det här kommer inte jag och klara”, men sen när jag väl var där första gången vill jag bara tillbaka. Jag vill göra det igen, det var skitkul. […] Man känner att man klarar av någonting, det är ju jättebra för självkänslan liksom.

Störst effekt hos deprimerade

Efter sex och tolv månaders behandling hade den psykiska ohälsan minskat hos deltagarna i kulturaktiviteter jämfört med kontrollgruppen. Stört effekt syntes hos personer med depression.

– Studien visar att det ger resultat, det betyder mycket för de här personerna att få vara med i ett sammanhang. Det är därför viktigt att fler får möjlighet att delta i kultur på recept som ett alternativ eller komplement till sin konventionella sjukvård, säger Paula Bergman.

Aktiviteterna kräver inte prestation, och är frivilliga. Behandlingen fungerar även arbetsförberedande i bemärkelsen att deltagarna behöver passa tider, träffa nya människor och besöka nya platser.

Sex regioner ingick i studien: Region Jönköpings Län, Region Östergötland, Region Kalmar Län, Region Uppsala, Region Blekinge samt delar av Västra Götalandsregion.

Motivation och självkänsla stärks

Parallellt testar och utvärderar Region Skåne metoden i ett forskningsprojekt som pågår fram till sommaren 2024. Några exempel på kulturaktiviteter som erbjuds patienterna är stadsvandringar, gemensam högläsning och konserter på Malmö Opera.

Resultaten är hittills goda, menar Anita Jensen, kultur -och hälsostrateg vid Kompetenscentrum primärvård som leder forskningsprojektet inom Region Skåne.

– Vi kan genom vår forskning se att motivation och välbefinnande samt den positiva självkänslan stärks hos deltagarna liksom sociala relationer och samhörighet till samhället, säger hon i en intervju på den nationella kunskapsplattformen Mötesplats social innovation.

Kultur på recept är ett bra komplement till medicinsk behandling av psykisk ohälsa, menar Sofia Carlin, leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi, som också deltar i Region Skånes projekt.

– En fara är att vården behandlar onödigt många medicinskt och därmed gör normala känslor och reaktioner sjukliga i onödan. Vården behöver fler verktyg och här är Kultur på recept ett bra komplement, säger hon och fortsätter.

– Det man bland annat behöver göra för patienter med psykisk ohälsa, vilket Kultur på recept gör, är att hjälpa patienterna hitta nya beteenden och rutiner. Dessa rutiner och aktiviteter behöver vara kravlösa, sociala och meningsfulla, säger Sofia Carlin.

En fördel är att verktyget Kultur på recept tar patienterna ut från vårdcentralen, menar Yvonne Lindberg, Leg kurator och rehabkoordinator.

– För vissa patienter var vi annars de enda som såg dem. Vi ser att Kultur på recept-deltagarna fått nya kontakter och intressen. Att de har hittat tillbaka till lust och glädje. Deras behov av vårdkontakt har minskat. Det blev ett steg vidare där patienterna hamnar i ett nytt sammanhang och bryter sin sociala isolering, säger hon.

Radar

Vårt kollektiva självbedrägeri kring djur

Är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs, skriver Martin Smedjeback, ordförande i Save Movement Sverige.

Såg du på TV4-nyheterna måndagen den 4 december? I så fall kunde du se kycklingar som slungades omkring på rullband i en gigantisk maskin och klämdes till döds. Skadade och sjuka kycklingar lämnades i backar där de åt på varandra. Det var Djurrättsalliansen som hade filmat med dold kamera inne på en av Kronfågels kläckerianläggningar. Om du är som de flesta så mådde du illa av att se bilderna. Kanske du till och med bytte kanal för att du inte ville se det? Reaktionerna visar att vi bryr oss om djur och lidandet de utsätts för. 

Kronfågels VD Fredrik Strømmen säger om bilderna: ”Så det jag ser här är någonting som absolut inte följer våra rutiner.” Det är som det alltid brukar låta när djuren plågas i Sveriges djurfabriker. Det är enskilda undantag som ska åtgärdas snabbt — vill de få oss att tro. ”Jag och alla våra medarbetare har ju djurvälfärd som första prioritet och högsta mål” säger också Kronfågels VD. Är det någon som fortfarande tror på detta? Jag tror att många av oss konsumenter VILL så gärna tro det eftersom vi inte gärna ändrar våra vanor. Därför är vi extra lättlurade när det gäller påståenden som dessa. 

Men är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs. När vi betraktar kännande varelser som en produkt (dessutom billig) som ska framställas i snabb takt för högsta profit så leder det med säkerhet till stort lidande. Vi har alla en moralisk plikt att granska hur djuren behandlas i djurindustrin eftersom det är vi som stödjer den med våra inköp.

Sanningen är endast några googlingar borta. När du har sett hur djuren har det så fråga dig: stämmer detta överens med dina värderingar? Om inte så är det dags att öppna dörren för en ny kulinarisk värld – alla fantastiska smaker och former från växtriket! Mycket av det känner du redan igen, men du kan få en chans att testa nya växtbaserade produkter och recept som inte har en stark bismak av lidande och död.