Zoom

Nätverk vill att unga ekobönder ska lyfta Nigeria

Trots att Nigeria har över 80 miljoner hektar bördiga odlingsmarker tvingas landet importera stora mängder mat.

Nigeria är Afrikas folkrikaste land och en av världens största importörer av ris. Men det är också ett land där stora områden av jordbruksmarker förblivit outnyttjade och där det finns ett enormt behov av nya arbetstillfällen. För Lawrence Afere är lösningen given – att fler ungdomar startar ekologiska jordbruk. Hittills har hans satsning engagerat över tre tusen medlemmar.

När Lawrence Afere berättade för sina föräldrar att han tänkte bli jordbrukare istället för att satsa på ett arbete inom landets olje- eller gasindustri, mottogs det inte väl.

– De hade sparat pengar för att jag skulle kunna gå på ett toppuniversitet med sikte på ett jobb inom olje- och gassektorn, så de kunde inte förstå mitt val av karriär. De var övertygade om att jag hade blivit förhäxad, säger 35-åringen.

Men han valde att gå sin egen väg och startade en grupp för unga arbetslösa nigerianer med syftet att de ska odla, sälja och förädla jordbruksprodukter.

Nigeria är en nettoimportör av mat men står också inför utmaningen att kunna erbjuda tillräckligt med mat och arbetstillfällen till landets växande befolkning, som beräknas uppgå till över 200 miljoner. Det gäller i synnerhet ungdomarna. Enligt Afrikanska utvecklingsbanken spenderar landet årligen mångmiljardbelopp på matimport.

Lawrence Afere
Lawrence Afere. Foto: Leap Africa

En miljon frustrerade ungdomar

Nigeria är både Afrikas största producent och konsument av ris, samtidigt som landet tvingas importera runt två miljoner ton ris varje år för att tillgodose den inhemska efterfrågan. I det västafrikanska landet finns samtidigt över 80 miljoner hektar av bördiga odlingsmarker, där de flesta grödor skulle kunna produceras.

Lawrence Aferes lösning ligger i att få fler unga människor att satsa på jordbruket. Det skulle även bli ett viktigt i bidrag i kampen mot ungdomsarbetslösheten, då drygt en fjärdedel av de nästan 21 miljoner nigerianer som saknar arbete är under 24 år gamla.

Han hänvisar till uppgifter om att en miljon unga människor går ut gymnasiet i Nigeria varje år, men inte har möjlighet att läsa vidare på universitetet.

– Det handlar om en miljon frustrerade ungdomar, och till 2030 kommer vi att ha 30 miljoner utbildade personer – som inte blev läkare, jurister, bönder eller entreprenörer – utan kriminella, vilket skulle kunna slå sönder hela samhället.

Det var med det i åtanke som han skapade nätverket Springboard Nigeria, som samlar ekologiska bönder i syfte att skapa nya arbetstillfällen för ungdomar och kvinnor. I dag har nätverket drygt tre tusen medlemmar som producerar ekologiska grönsaker och grödor, och även bearbetar sina produkter för att nyttig mat ska bli mer lättillgänglig för landsbygdsbefolkningen.

Nätverket sprider också via sociala medier budskapet att det finns en framtid som jordbrukare, och samlar jordbrukare och konsumenter på gemensamma plattformar.

– Vi erbjuder även rådgivningstjänster, till våra unga lantbrukare i synnerhet, säger Lawrence Afere till IPS.

Just nu arbetar Springboard med att utveckla en telefontjänst dit medlemmarna avgiftsfritt ska kunna ringa för att få tillgång till information på fyra av landets största språk.

Lawrence Afere berättar att en del av arbetet handlar om att försöka förmå ungdomar på landsbygden att inte bege sig in till de stora städerna i jakt på de få tillgängliga arbeten som finns där.

– De unga vill bli framgångsrika, men vår tanke är att hjälpa dem att lyckas genom att hitta de möjligheter som finns inom jordbruket i de områden där de bor.

”Jag brukar uppmana unga människor att börja i det lilla
”Jag brukar uppmana unga människor att börja i det lilla. Med tiden kommer kunder, investerare och biståndsgivare att upptäcka och ge dem stöd”, säger Lawrence Afere. Foto: Ben Curtis/TT

Erbjuder utbildning

Ungdomar och kvinnor erbjuds via nätverket utbildning och även de insatsvaror de behöver för att kunna komma igång med sina verksamheter.

– Småbönder lider ofta av näringsbrist eftersom de saknar tillgång till nyttig kvalitetsmat, och vårt program fokuserar på att öka produktionen och tillgången på näringsrik mat. På det viset kan ungdomarna börja se på jordbruket som något som ger många fördelar, och inte bara som ett arbete.

Nyligen startade Springboard en skolsatsning, med stöd från en internationell stiftelse. Inom det projektet samarbetar man med skolor där eleverna får möjlighet att odla sina egna grödor med målsättningen att deras intresse för jordbruket ska öka.

– När vi lyfter fram jordbruket som en ekonomisk möjlighet för de unga berättar vi också att det handlar om en process som innebär mycket arbete. Jag brukar uppmana unga människor att börja i det lilla. Med tiden kommer kunder, investerare och biståndsgivare att upptäcka och ge dem stöd, säger Lawrence Afere.