Energi · Landets Fria Tidning tipsar

Hitta naturreservat nära dig

I Sverige finns över 5 000 naturreservat.

I Sverige finns över 5 000 naturreservat. Nu är det lättare att hitta till dessa värdefulla naturområden genom olika kartverktyg hos länsstyrelser och Naturvårdsverket. Upptäck vilka naturreservat som finns nära dig och vad som finns att uppleva i dem!

Karlsmyren, Gråberget-Hotagsfjällen, Bullerö och Fegen är namnen på några av Sveriges över 5 000 naturreservat. I naturreservat är naturen skyddad för att värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och alla dess arter inte ska hotas eller förstöras – nu eller i framtiden.

– En viktig del av arbetet med att skydda natur är även att göra den tillgänglig för upplevelser. I olika kartverktyg hos alla länsstyrelser och Naturvårdsverket kan du nu se vilka skyddade områden som finns nära dig och vilka leder och anordningar som finns i området, säger Camilla Näsström handläggare på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

I kartverktygen finns till exempel cykelleder, naturstigar, vandringsleder, ridleder och kanotleder utmärkta. Här visas även var det finns entréplatser med information, parkering, toalett, soptunnor, rastskydd, vadställen, fågeltorn och andra besöksanläggningar.

– Genom den här informationen vill vi förbättra tillgängligheten och upplevelsen för alla besökare i våra skyddade områden och sänka tröskeln för att ta sig ut i naturen. Kunskap om ett område ger även en rikare upplevelse och förståelse för varför det är viktigt att skydda och bevara naturen, säger Maano Aunapuu, enhetschef på Naturvårdsverket.

För närvarande visas information från cirka 2 250 områden.

Kartverktyget Skyddad natur

Här kan du hitta fler alla nationalparker, naturreservat och övriga skyddade områden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV