Radar

Greenpeace  kritiserar svenska SCA i ny rapport

SCA skövlar oersättlig skog, enligt Greenpeace.

Det svenska skogsbolaget SCA  pekas i en ny rapport från Greenpeace ut som ett av flera storbolag som bidrar till den globala skogsskövlingen. Bolaget är leverantör till bland andra Libero, Edet och Ikea.

SCA:s skogsavverkning är FSC-certifierad men det hindrar inte att bolaget förvandlar naturskog till plantager i omfattning som saknar motstycke, enligt Greenpeace. FSC-certifiering innebär bland annat att företag ska ta hänsyn till miljövärden och sociala förhållanden liksom särskild hänsyn till samiska förhållanden. 

– SCA fortsätter att skövla den sista gammelskogen i Sápmi. Utan skogar som kan förse renen med naturlig föda, dör renen och med det den samiska kulturen, säger Lina Burnelius, ansvarig för skogs- och bioekonomiska frågor på Greenpeace, i ett pressmeddelande.

Greenpeace har vid upprepade tillfällen kritiserat SCA:s skogsbruksmetoder för att de varken tar hänsyn till klimat eller biologisk mångfald. Så sent som i mars stoppade aktivister SCA från att avverka ett område där ett 30-tal rödlistade arter identifierats.

– SCA tar inte sitt ansvar. De fortsätter att avverka oersättlig skog, till största del med kalhyggesmetoder, vilket innebär enorma växthusgasutsläpp.

Ohållbara metoder

Linda Burnelius beskriver hur företaget utöver att använda sig av ohållbara avverkningsmetoder levererar råvara för ohållbara produkter som engångsartiklar och biobränslen.

– Vi skövlar skog, bränner i alltför stor utsträckning upp den och ersätter den med plantager som sedan också bränns upp. Helt ohållbart och en stor bidragande faktor till den globala upphettningen, säger hon.

SCA har nyligen invigt vad de kallar världens största massafabrik, Östrands massafabrik, och vill också utöka sin produktion av råtallolja med mer än det dubbla.

– Sveriges massafabriksindustri står redan i dag för avsevärt högre växthusgasutsläpp än Sveriges fossila industrier och i det läget väljer de alltså att bygga ut verksamheten ytterligare, maskerat bakom ord som fossilfrihet, fortsätter Lina Burnelius.

I Greenpeace rapport får också Ikea, AAK och Arla betyget underkänt vad gäller transparens och kunskap om sina leverantörskedjor.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV