Radar

Gammalt bröd blir nya textilier

Varje år slängs 80 000 ton bröd i Sverige, vilket är lika med 350 limpor bröd per minut.

Varje år slängs över 80 000 ton bröd i Sverige. Nu ska forskare se om det går att skapa textilier från gammalt bröd i ett projekt vid Högskolan i Borås. 

– Vi har sett att mycket av matavfallet från livsmedelsbutiker är bröd och därför ville vi se hur vi kunde omvandla det till en ny produkt, säger Akram Zamani, universitetslektor i Resursåtervinning vid Högskolan i Borås i ett pressmeddelande.

Den totala mängden brödsvinn är 80 400 ton per år i Sverige. Det inkluderar hela värdekedjan, det vill säga bagerier, livsmedelsbutiker, restauranger och hushåll med mera, enligt Pedro Brancoli, doktorand i resursåtervinning vid Högskolan i Borås.

Att svinnet sker i hela kedjan är anmärkningsvärt. När det gäller annan sorts matsvinn står nämligen hushållen för den stora delen. Mängden 80 000 ton per år är lika med att slänga 350 limpor bröd per minut (kostnaden är 2,4 miljarder kronor per år om man räknar 30 kronor per kilo bröd).

Svampar odlas på brödet

För att göra textil av bröd används en teknik som går ut på att en särskild sorts trådiga svampar odlas på brödavfall i bioreaktorer, och därefter används i två olika processer för att dels skapa garn och dels ta fram ett textilt material. När brödet har blivit en biomassa av svamp, tar man bort proteinet som i sin tur kan användas som mat eller djurfoder.

– Det finns ingen tidigare forskning på detta och därför är det svårt att veta vad vi ska förvänta oss, säger Akram Zamani.

– Brödet får vi från en lokal livsmedelsbutik, och vi får hämta så mycket vi behöver, vilket ger oss möjlighet att verkligen testa oss fram och se till att det blir en bra produkt.

Förhoppningen är att svampen ska kunna omvandlas och användas till kläder, medicinska applikationer eller möbeltextilier. Under de första två åren görs produkten i mindre skala, för att under tredje och fjärde året skalas upp.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV