Radar

Domstolen skjuter upp Preemraff-beslutet

Mark- och miljööverdomstolen skjuter upp beslutet om prövningstillstånd för Preems utbyggnad av oljeraffinaderiet i Lysekil.

Mark- och miljööverdomstolen skjuter upp beslutet om prövningstillstånd för Preems utbyggnad av oljeraffinaderiet i Lysekil. Beslut kommer nu först den 17 juni.

Mark- och miljödomstolen har tidigare gett Preem tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Preemraff. Men tillståndet har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen av omkring hundra privatpersoner och flera organisationer. Domstolen ska först ta ställning till om den beviljar tillstånd till en ny prövning, så kallat prövningstillstånd. Och först om det beviljas kan det bli fråga om en ny domstolsförhandling.

Preem vill bygga ut från att använda högst 11,4 miljoner ton råvara per år till högst 13,9 miljoner ton. Utsläppen av koldioxid kan enligt Preem komma att dubbleras, från 1,7 miljoner ton årligen till 3,4 miljoner ton. Samtidigt väntas utsläppen från raffinaderiets produkter (bensin, diesel) minska med 800 000 ton.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV