Radar

Vinterregn hotar Grönlandsisen

Det regnar allt oftare på Grönland på vintern, vilket påskyndar avsmältningen av isen som täcker stora delar av ön.

Regn blir allt vanligare på Grönland och påskyndar avsmältningen av inlandsisen som täcker stora delen av ön, visar en ny studie. Forskarna är förvånade över upptäckten att regn faller även under den långa arktiska vintern.

Grönlands inlandsis bevakas noga av klimatforskare. Där lagras enorma mängder fruset vatten och om all is smälter skulle havsnivån hota kustsamhällen världen över.

Normalt faller nederbörden som snö under vintern, vilket balanserar sommarens avsmältning. Nu har forskare genom att jämföra satellitbilder med data från 20 väderstationer kommit fram till att vinterregn blir allt vanligare. I början av perioden 1979–2012 regnade det i snitt två gånger varje vinter. Men mot slutet föll vinterregn vid tolv tillfällen, rapporterar BBC.

Vid över 300 tillfällen under perioden visar analyserna att regnet lett till avsmältning av is. De flesta av dessa tillfällen inträffade sommartid. Men ett växande antal skedde under vintermånaderna, då polarvintern borde ha hållit temperaturen väl under fryspunkten.

– Vi var överraskade över att det regnade på vintern, säger forskningsledaren Marilena Oltmanns vid det tyska forskningscentret Geomar till BBC.

En annan av forskarna, professor Marco Tedesco vid Columbia University i New York, säger att även om regnet på vintern snabbt fryser till is, så ändrar det ytans karaktär och gör den halare och mörkare, vilket leder till att isen smälter snabbare när sommaren kommer.

Studien publiceras i tidskriften The Cryosphere.