Radar

Omöjligt nå klimatmål om Preemraff bygger ut

Om Preemreffs anläggning i Lysekil byggs ut ytterligare kommer den släppa ut mest koldioxid i Sverige.

Preemraffs planer på att bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil oroar. Svante Sjöstedt, klimatstrateg på Länsstyrelsen, säger att klimatmålen inte kommer uppnås om utbyggnaden blir verklighet.

Preemraff är i dag Skandinaviens största oljeraffinaderi, men har planer på att bli ännu större. Anledningen är att Preemraff vill omvandla 2,5 miljoner ton tjockolja till diesel och bensin varje år. I november 2018 fick de grönt ljus att bygga ut sin verksamhet i Lysekil. Något som skulle få stora konsekvenser för Västra Götalands klimatarbete.

– Ur vårt perspektiv i Västra Götaland är detta allvarligt. Det är svårt nog att nå klimatmålen som det är idag och skulle den här anläggningen tas i bruk skulle det i stort sett bli omöjligt att nå målen, säger Svante Sjöstedt, klimatstrateg på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Västra Götaland har ambitiösa
 mål när det kommer till att minska koldioxidutsläppen, mellan 1990 – 2030 ska de minska de geografiska utsläppen med 80 procent. De har minskat sina utsläpp med 15 procent sedan 1990, vilket är mindre än rikssnittet som ligger på en minskning med 26 procent. Den främsta orsaken till att trenden inte varit så bra är att industrins utsläpp har ökat under den här perioden. Skulle Preem gå vidare med utbyggnaden av oljeraffinaderiet i Lysekil, utan att göra några åtgärder, skulle Västra Götaland i princip hamna på noll procent minskning av utsläpp.

Preem säger till
 Svt Väst att deras oljeproduktion är den mest koldioxideffektiva i branschen och att de kommer se till att det är så även i framtiden med en utökad produktion. Men Svante Sjöstedt menar att det i ett större perspektiv handlar om att komma ner till noll. För att lyckas med det behöver lagar och direktiv förändras i linje med bedömningar från FN:s klimatpanel.

— Eftersom vi måste nå nollutsläpp är långsiktiga investeringar, som ökar kapaciteten att raffinera fossila bränslen fel väg att gå för att nå målen. För att Preem och andra företag ska agera annorlunda måste det bli dyrare att släppa ut fossil koldioxid. Det utsläppssystem vi har i dag gör det alldeles för billigt.

Preemraffs utbyggning har mött protester bland så väl privatpersoner som intresseorganisationer och beslutet har överklagats. Ärendet är nu hos Mark- och miljööverdomstolen som utreder det.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV