Radar

Ökade attacker mot civilsamhället

Civilsamhällets organisationer möter allt större begränsningarna.

Allt fler länder inför lagar som inskränker utrymmet för civilsamhällets organisationer. Det visar en ny rapport från Amnesty International. Globalt sett har över 40 lagar antingen införts eller är på väg att införas som på olika sätt försvårar arbetet för civilsamhällets organisationer, enligt rapporten.

Det handlar bland annat om statlig övervakning av organisationers arbete och åtgärder för att begränsa deras resurser. Flera länder har infört tuffare krav för registrering av organisationer.

De nya lagarna har lett till att organisationer tvingas lägga ner verksamhet och att personal fängslas eller trakasseras.

I oktober förra året avfärdades 18 ansökningar från organisationer som ville fortsätta bedriva verksamhet i Pakistan. I Belarus har den statliga tillsynen blivit hårdare. I Saudiarabien kan regeringen neka organisationer registrering om de uppges kunna ”skada den nationella enigheten”. I Egypten tvingas organisationer som får ekonomiskt stöd från utlandet att följa särskilt stränga lagar. En del människorättsförsvarare har fått reseförbud och sina tillgångar frysta.

Anställda riskerar fängelsestraff

I Azerbajdzjan, Kina och Ryssland riskerar anställda vid organisationer fängelsestraff om de inte följer kraven om registrering och rapportering. I Ryssland stämplas organisationer med utländsk finansiering som ”utländska agenter” och kan tvingas lägga ned sin verksamhet. 

I Ungern finns nya lagar sedan i juni som riktar in sig på de organisationer som arbetar med migranter och flyktingar. Personalen vid dessa organisationer rapporterar att de trakasseras av myndigheterna.

Lagar som begränsar civilsamhällets utrymme återfinns också i länder som Storbritannien, Irland och Australien som för övrigt har en öppenhet till civilsamhället.

Enligt nätverket Civicus, som är en global sammanslutning av över 4 000 organisationer, kommer den nya rapporten vid en avgörande tidpunkt.

− Denna rapport kommer rätt i tiden med tanke på de allt större begränsningarna som möter civilsamhällets organisationer när de utför sitt arbete. Genom att uppmärksamma utmaningarna kan de som står på civilsamhällets sida och som värnar människorättsprinciper hejda utvecklingen, säger Mandeep Tiwana från Civicus.