Radar

Många av världens barn saknar socialt skydd

Ett av fem barn i världen lever i extrem fattigdom och får klara sig på mindre än motsvarande 1,9 dollar per dag.

Bara 35 procent av barnen i världen omfattas av sociala trygghetssystem. Det uppger FN:s barnfond Unicef och Internationella arbetsorganisationen, ILO, i en ny rapport.

I Europa och Centralasien har 87 procent av barnen skydd av sociala trygghetssystem, i Nord- och Sydamerika är siffran 66 procent, i Asien 28 procent och i Afrika 16 procent.

Samtidigt lever ett av fem barn i extrem fattigdom och får klara sig på mindre än motsvarande 1,9 dollar per dag. Omkring hälften av världens barn lever i lindrig fattigdom och har mindre än 3,1 dollar att leva på varje dag. Och fattigdomen drabbar framför allt barnen − de löper dubbelt så stor risk som vuxna att drabbas av extrem fattigdom.

Rapporten framhåller att flera utvecklingsländer infört sociala skyddssystem som omfattar barn – däribland Argentina, Brasilien, Chile, Mongoliet och Sydafrika. Samtidigt finns det flera länder där skyddet är bristfälligt. Det finns också regeringar som skär ned på bidrag vid förändringar i de offentliga finanserna.

− Barnfattigdomen kan minska över en natt med fullgott socialt skydd. Att förbättra alla barns liv är en fråga om prioriteringar och politisk vilja: även de fattigaste länderna har möjlighet att utöka det sociala skyddet, säger Isabel Ortiz vid ILO.

− Fattigdomen slår hårdast mot barnen och kan påverka dem under hela livet, förklarar Alexandra Yuster vid Unicef.

Hon framhåller att följden ofta blir brist på mat och utbildning och att det påverkar individen och hela lokalsamhället.

− Länder behöver sätta barnen först och se till att alla barn omfattas av de sociala skyddssystemen för att fattigdomen ska kunna få ett slut en gång för alla, säger hon.

Rapporten uppmanar till en snabb utvidgning av stöd till barn och familjer, med målsättningen att alla barn ska omfattas av sociala trygghetssystem, vilket är i linje med FN:s globala mål som ska vara uppnådda 2030.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV