Radar

Omställning Hudiksvall får årets hållbarhetspris

Omställning Hudiksvall.

Hållbarhetspriset delas ut för att belöna och uppmuntra insatser som främjar en hållbar utveckling i Hudiksvalls kommun. Omställning Hudiksvall får i år priset, bland annat för att de lyfter klimatfrågor på den politiska agendan och inspirerar kommuninvånare till att göra skillnad i vardagen.

Omställning Hudiksvall är en opolitisk, religiöst obunden, ideell förening som arbetar för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Hudiksvall.

I motiveringen står det bland annat att ”den här strävsamma föreningen har under sju års tid genom sina arrangemang och träffar lyft frågeställningar som är kopplade till ett förändrat klimat.”

”Ni har gjort det möjligt för alla att lyssna till inspirerande och kunniga föreläsare. Era träffar är en plats för diskussioner om möjligheter och lösningar vilket ger handlingsberedskap och kraft till förändring”, står det vidare.

Glada Hudiks Hållbarhetspris delas ut till enskilda personer, företag, organisationer eller sammanslutningar som är boende/verksamma i kommunen. Priset delades ut första gången 2014 under Glada Hudik-galan och delas ut för ideella såväl som yrkesmässiga insatser.