Radar

Kärnkraft och kol i USA betalas med indraget stöd till sol- och vindkraft

Samtidigt som vissa stater i USA drar in stödet för vind- och solkraft, ökar vindkraften ändå med 57 procent under Donald Trumps mandatperiod.

Delstaten Ohio har beslutat att ge ekonomiskt stöd till gammal kärnkraft och kolkraft. Det betalas med indraget stöd för vind- och solkraft. Andra delstater har fattat liknande beslut. Ändå ökar förnybart medan kol och kärnkraft minskar i hela USA, rapporterar Sveriges Natur.

Delstaten Ohios representanthus röstade den 29 maj igenom ett årligt stöd på 300 miljoner dollar, motsvarande 2 859 miljoner kronor, för att hålla igång två nedläggningshotade kärnkraftsreaktorer och två kolkraftverk.

Ohio styrs av republikanerna. Enligt sajten Politico hade Vita huset tryckt på flera lagstiftare att rösta för subventionerna med argument som att republikanerna inte kan vinna valen 2020 om jobb går förlorade.

Förslaget går nu vidare till delstatens senat, som har stor republikansk majoritet.

President Trump och republikanerna har tagit ställning för kol och kärnkraft nationellt och flera andra delstater har infört subventioner.

Samtidigt stängs kolkraftverk i snabb takt. Kärnkraftsreaktorn Pilgrim i Massachusetts, stängdes 31 maj och senare i år stängs också Three Mile Island 1 i Harrisburg, tvilling till den reaktor som drabbades av härdsmälta 1979. När den stängs återstår 96 reaktorer av som mest 109. Flera står på tur för stängning 2020 och 2021.

Enligt den amerikanska energimyndighetens senaste korttidsprognos minskar kolkraften med 26 procent under Trumps mandatperiod 2016-2020. Under samma period minskar kärnkraften med knappt 3 procent. Vindkraften ökar med 57 procent och solkraften med 151 procent.