Radar

Lång väg mot hållbart jordbruk i USA

I Kalifornien domineras jordbruket av stora gårdar som har fokus på kortsiktig produktivitet, ofta på bekostnad av miljön och människors hälsa.

Jordbruket som omsätter flera miljarder dollar står för 80 procent av vattenförbrukningen i Kalifornien. En omläggning till ett hållbart jordbruk har blivit en allt mer akut fråga – i takt med att regionen de senaste åren drabbats av svåra torkor.

Men det handlar om mer än bara hur vattnet används. I Kalifornien och i andra delar av USA domineras jordbruket av stora gårdar som har fokus på kortsiktig produktivitet, ofta på bekostnad av miljön och människors hälsa.

Det blir allt mer tydligt att samhällen måste ställa om till ett jordbruk som är grönare, renare och som förser människor med näringsrik mat.

Jean-Marc Faurès vid FN:s livsmedels- och jordbruksorgan, FAO, säger att det inte nödvändigtvis är storleken på jordbruken som är problemet, utan snarare hur jordbruket bedrivs, när det har oavsiktlig påverkan på miljön.

– Tidigare har vi enbart mätt produktiviteten för att mäta framgång inom jordbruket. Men att mäta hållbarheten tvingar oss att se bortom enbart produktiviteten och inkludera andra dimensioner, som miljömässiga, men även sociala, säger han.

Brist på diversifiering ökar sårbarheten

Bristen på diversifiering är ett annat problem i USA och runt om i världen, när människor endast äter ett fåtal grödor och djur, säger Jean-Marc Faurès.

Detta ökar sårbarheten inom jordbruket när det gäller oväntade händelser som klimatförändringar, skadedjur eller marknadsförändringar. Det innebär också att människor får i sig för mycket kolhydrater och för lite vitaminer.

– Paradoxalt nog har ofta utvecklingsländer ett mer diversifierat produktionssystem än de utvecklade länderna. För jordbrukare handlar det om att ha olika inkomstkällor för att minska risker kopplade till snabba förändringar, säger Jean-Marc Faurès.

Jordbrukssubventionerna i USA har lyfts fram som ett problem.

– Det största problemet med subventionerna är vad de har misslyckats med att uppnå, säger Timothy Searchinger, forskare vid Princetonuniversitetet och forskningsinstitutionen World Resources Institute.

Stor vattenbrist att vänta 2025

Han framhåller att det främst saknats incitament för att bedriva ett miljömässigt hållbart jordbruk.

Timothy Searchinger säger att Costa Rica är ett av de länder som lyckats minska jordbrukens påverkan på miljön. Tidigare fanns det subventioner för betesmark, vilket ledde till att skog höggs ned. Nu har avskogningen minskat. Nya Zeeland har tagit bort sina subventioner och som ett resultat har användningen av mark och jordbruket förbättrats.

Med de prognoser som presenterats när det gäller tillgången till vatten finns all anledning att se över hur det används. FN uppger att två tredjedelar av världens befolkning kan hotas av vattenbrist 2025.

– Delstater som Texas och Kalifornien som drabbas av torka hade redan vattenbrist innan klimatförändringarna. Att övervinna de kombinerade utmaningarna av befolkningstillväxt och minskad nederbörd i en begränsad tidsperiod kommer att bli tufft. Jordbruket kommer att spela en viktig roll i den här övergången, säger Ari Phillips.