Radar

Waldorfskola ska bli självförsörjande

Skolorna får ett startpaket med pallkragar, jord och spadar för att komma igång med egna odlingar.

Uppsala Waldorfskola satsar på att bli självhushållande på frukt och grönt med hjälp av ett Leaderbidrag. Samtidigt ska odling integreras i undervisningen, metoder utvecklas och samarbetsformer skapas, rapporterar UNT.

Till grund för projektet ligger klimataspekten.

– Vi vill försöka odla alla våra grönsaker själva och nå ut till andra. Vi måste sluta flyga, bara köra elbil, äta vegetariskt – vi måste göra stor skillnad i alla våra val. Skolan är en perfekt plats för det. Vi engagerar också föräldrarna och lärarna och försöker sprida idén att satsa rejält, säger Henrik Andersson, trädgårdsmästare, odlingspedagog och projektledare för skolträdgården på Uppsala Waldorfskola till UNT.

Det ekonomiska stödet på 2,3 miljoner kronor som skolan fått möjliggör kombinationstjänsten för Henrik Andersson och en storsatsning på skolträdgården som pilotanläggning för bland annat skolans utomhuspedagogik.

Inom en treårsperiod är målet att den största delen av det gröna årsbehovet ska komma från skolans egna odlingar. Skolan ska också utarbeta lärarhandledningar och metodhandböcker till hjälp för andra skolor som vill följa i samma spår.

Uppsala Waldorfskola har redan inlett samarbete med några av länets landsbygdsskolor, bland annat Högåsskolan i Knivsta och Stavby skola utanför Alunda. Skolorna får ett startpaket med pallkragar, jord och spadar och även praktisk hjälp för att komma igång med egna odlingar.

Under arbetets gång kan den intresserade följa skolträdgården på sociala medier, där information läggs ut.

Leaderbidraget är ett ekonomiskt stöd för aktiviteter som ska utveckla landsbygden, där samarbete och lokalt ledd utveckling står i fokus. Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som har idéer som bidrar till utveckling av ett område kan söka stöd för att genomföra projekt.