Radar

Världens barn friskare än någonsin

Världens barn är idag friskare och bättre utbildade än någonsin tidigare, enligt en rapport från Rädda Barnen.

År 2019 har 280 miljoner barn det bättre än år 2000, och i en rankning mellan olika länder hamnar svenska barn i topp. Men fortfarande växer ett av fyra barn upp i enorm otrygghet, och barn i konflikt är de som drabbas hårdast. Det visar en ny rapport från Rädda Barnen.

Fler barn än någonsin i modern tid har chans att växa upp friska, utbildade och trygga. Det visar Rädda Barnens senaste Global childhood report. Rapporten som utkommer årligen, utvärderar barns tillgång till vård, utbildning, näring och skydd mot förtryck i 176 länder.

Årets rapport, som lanseras i samband med Internationella barndagen den 1 juni, visar att världen har gjort anmärkningsvärda framsteg när det gäller att skapa trygga uppväxtmiljöer. Detta tack vare starkt politiskt ledarskap i flera länder, sociala program kring barnfrågor som implementerats, samt att fler och fler av FN:s millennium mål efterlevs.

"Bättre utbildade än någonsin"

År 2000 gick cirka 970 miljoner unga miste om sin barndom på grund av till exempel barnäktenskap, barn- eller tonårsgraviditeter, avbruten skolgång, sjukdomar, undernäring eller dödsfall kopplade till våld. År 2019 har siffran minskat till 690 miljoner. Tillsammans står Kina och Indien för mer än hälften av nedgången.

– Världens barn är idag friskare och bättre utbildade än någonsin tidigare. Trots detta fortsätter miljoner barn att gå miste om sin barndom. Därför måste vi fortsätta att arbeta för att nå varje barn, så att alla får den barndom de har rätt till. Regeringar måste ha större fokus på barnen och göra fler investeringar för dem. På det sättet kan vi ge varje barn den bästa möjliga starten i livet, säger Lena Ingelstam, internationell chef på Rädda Barnen i ett pressmeddelande.

Fler barn på flykt idag

Rapporten innehåller också End of childhood index, som visar att omständigheterna för barn har förbättrats i 173 av 176 länder sedan år 2000.

Sverige kommer på andra plats i rankningen och Singapore toppar. Bland världens fattigaste länder har Sierra Leone gjort de största framstegen, följt av Rwanda, Etiopien och Niger. Centralafrikanska republiken rankas sist, tillsammans med Niger och Chad. I dessa länder är barndomen således mest hotad.

Av de parametrar som undersöks i rapporten, är barn som drabbas av konflikter det enda parametern som ökar. 30,5 miljoner fler barn flyr idag från krig än för 20 år sedan och ett av fem barn växer upp i en konfliktzon.