Radar

USA vill lägga ned UNRWA

Palestinska elever från Syrien och Libanon på en UNWRA-skola i Taalabaya, Libanon.

USA har kraftigt minskat sitt bistånd till UNRWA, FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar. Nu vill Trumpadministrationen att FN-organet lägger ned sin verksamhet.

Vid ett möte i FN:s säkerhetsråd den 22 maj om våldet i Gaza sa Jason Greenblatt, president Donald Trumps särskilda representant vid internationella förhandlingar, att det är dags att montera ned UNRWA.

Hjälporganisationen har stöttat palestinska flyktingar sedan 1950.

USA har redan dragit in stödet till FN:s befolkningsfond UNFPA på motsvarande 69 miljoner dollar, fryst inne 300 miljoner dollar i bistånd till UNRWA och minskat stödet till fredsbevarande FN-insatser med 500 miljoner dollar för de kommande två åren.

När USA:s FN-ambassadör Nikki Haley lämnade sin post i oktober förra året sa hon att under de senaste två åren “har vi skurit ned FN-budgeten med 1,3 miljarder dollar. Vi har gjort FN starkare. Vi har gjort organisationen mer effektiv”. 

Utradering av palestinska flyktingars rättigheter

Minskningen av anslagen till UNRWA har beskrivits som det värsta bakslaget.
Nadia Hijab, ordförande för organisationen Al-Shabaka, säger att Jason Greenblatt gjorde det väldigt tydligt när han sa att “vi behöver inte vänta tills vi har en slutgiltig lösning på Israel- och Palestinakonflikten…för att lägga ned UNRWA”.

Hon framhåller att Trumpadministrationen inte inväntat någon form av lösning eller hänvisat till någon internationell lag.

– Trumpadministrationen har, å Israels vägnar, bara ställt alla inför fullbordat faktum med sitt erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad, flytt av ambassad och minskat stöd till UNRWA. Nu vill de inte att någon annan ska kunna stötta UNRWA.

Hon säger att det som pågår är en utradering av palestinska flyktingars nationella och politiska rättigheter som lämnar majoriteten av det palestinska folket i exil medan resten tvingas leva under ytterst svåra villkor under ockupation, belägring och diskriminering.

”Attack efter attack”

Sam Husseini vid Washington-baserade Institute for Public Accuracy säger att ockupationsmakten enligt Genèvekonventionen är skyldig att ta hand om befolkningen i ockuperade områden.

– Israel har inte på något sätt gjort det utan i stället utsatt det palestinska folket för attack efter attack och belägring efter belägring, vilket gjort en normal ekonomisk utveckling omöjlig. 

Han framhåller att UNRWA har spelat en absolut nödvändig roll för generationer av palestinier.

– Faktumet att konflikten pågått så länge är “det internationella samfundets” fel – främst USA har förhindrat en lösning på konflikten i enlighet med internationella lagar. Trumpadministrationen vill ha en lösning som berövar palestinierna praktiskt taget alla deras rättigheter, säger han.

Vid mötet i säkerhetsrådet meddelade Jason Greenblatt att USA beslutat att inte längre stödja UNRWA – “denna oerhört bristfälliga verksamhet”.

– Det var inte enkelt att ta detta beslut. Sedan UNRWA bildades har USA bistått med 6 miljarder dollar. Låt mig upprepa detta: 6 miljarder dollar ‒ betydligt mer än något annat land. Trots det har organisationen haft ett underskott år efter år. UNRWA är bara en tillfällig lösning och de palestinier som får hjälp från organisationen förtjänar bättre – mycket bättre. Vi behöver inte vänta tills vi har en slutgiltig lösning för Israel- och Palestinakonflikten för att ta upp detta.

Hoppas på förnyat mandat

Som svar på Jason Greenblatts kommentarer sade Pierre Krähenbühl, chef för UNRWA, att organisationens uppdrag är något som FN:s generalförsamling tar beslut om, inte “en eller två medlemsstater”.

– Palestinska flyktingar bör komma ihåg att uppdraget skyddas av generalförsamlingen, och självklart kommer vi att diskutera med medlemsstaterna för att kunna säkerställa det vi hoppas blir en säker förnyelse av vårt mandat.

Livsmedelsbistånd från UNRWA når för närvarande över hälften av de två miljoner palestinierna i Gazaremsan, som står under israelisk blockad.

USA har redan dragit sig ur kärnvapenavtalet med Iran, vägrat godkänna FN:s globala ramverk om migration, dragit sig ur det globala klimatavtalet och handelsavtalet TPP, hotat att dra sig ur världshandelsorganisationen WTO, lämnat INF-avtalet om ömsesidig kärnvapennedrustning som slöts med Ryssland under kalla kriget, lämnat FN:s människorättsråd i Genève och FN-organet Unesco.