Radar

Svenska miljarder till fossila verksamheter utomlands

Svenska Greenpeace-aktivister uppmanar Sveriges regering att verka för att skydda Arktis mot riskabel djuphavsborrning.

Trots att världens länder har enats om att utsläppen av växthusgaser måste minska snabbt, möjliggör svenska staten projekt som leder till enorma utsläpp i andra länder. Det visar Naturskyddsföreningens granskning av det svenska exportkreditsystemet.

I Paris 2015 enades världens länder om att den globala uppvärmningen ska begränsas till väl under två grader, med sikte på att inte överstiga 1,5 grader. Ändå har flera miljarder gått till att gynna fossila verksamheter i andra länder tack vare lån och garantier från den svenska staten under de senaste åren.

I rapporten ”Världens första fossilfria exportkrediter?” har Naturskyddsföreningen granskat de fossila verksamheter som möjliggörs med hjälp av svenska exportkrediter.

Exportkrediter är garantier eller förmånliga lån som svenska staten erbjud­er företag för att underlätta affärer utomlands, i syfte att gynna den svenska exportnä­ringen.

Enligt Naturskyddsföreningen skulle krediterna kunna användas som ett instrument i den globala omställningen till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och för att exportera klimatlösningar.

Men rapporten visar att svenska exportkrediter möjliggör projekt som leder till stora utsläpp i andra länder, helt i motsats till Parisavtalet. Bland annat går exportkrediter till utvinning av fossilgas i Arktis; till ett projekt som varje år genererar 5,3 miljoner ton växthusgaser.

”Trots att fortsatt användning av fossila bränslen kommer leda till katastrofala följder hindras inte den här typen av investeringar av miljö- och klimatstandarder för exportkrediter. Klimatutmaningen är akut och vi har inte tid att vänta längre – reglerna för exportkreditsystemet måste revideras för att förhindra nya fossila investeringar”, skriver Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV