Radar

Jämtland vill slippa vargstam

Jämtlands länsstyrelse vill att Naturvårdsverket omprövar beslutet att tillåta en fast stam på tiotalet vargar i länet.

Länsstyrelsen i Jämtland vill att Naturvårdsverket omprövar beslutet om hur många vargar som ska få finnas i länet. Beslutet har inte tagit tillräcklig hänsyn till renskötseln, anser länsstyrelsen.

Naturvårdsverket fattade i maj beslut om miniminivåer för rovdjuren varg, lo, järv och björn. För Jämtlands del innebär det en årlig stam på ett tiotal vargar, i praktiken en föryngring med en ny vargkull. Det är inte förenligt med renskötseln i länet, menar länsstyrelsen, som i sitt pressmeddelande  också framför att det sammanlagda rovdjurstrycket är mycket högt i Jämtland.

Länsstyrelsen anser också att det finns en ny omständighet som motiverar en omprövning. Det är att det inom kort ska skrivas avtal om renbete i den del av länet där det redan i dag finns dokumenterade föryngringar, mot gränsen till Gävleborgs län.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV