Radar

Fleråriga grödor kan rädda framtida skördar

Perenna växter är fortfarande är ett ovanligt inslag i det svenska jordbruket.

Sommaren 2018 slog torkan hårt mot svenska lantbrukare. Nu hävdar en rad forskare att Sverige kan leda en omställning av framtidens matproduktion genom att odla perenna grödor, som är mindre känsliga för torka.

Tidigare i maj publicerade flera forskare en debattartikel i SvD där de betonade att Sverige kan leda en omställning av framtidens matproduktion genom att odla så kallade perenna grödor, vilket kortfattat innebär växter som återkommer år efter år, i stället för nyplantering varje år.

Fördelarna med perenna odlingssystem är flera, bland annat är de mindre känsliga för torka och de behöver inte lika mycket kemiska bekämpningsmedel, konstgödning, maskiner och diesel.

Forskarna skriver i debattartikeln att jordbrukets påverkan på vattenkvaliteten är en viktig anledning till att Sverige inte uppnår miljömålet grundvatten av god kvalitet, vilket skulle kunna förändras med perenn odling.

”Stora mängder fosfor som lagrats i våra åkrar kan inte tas upp av ettåriga grödor medan forskning indikerar att perenna blandkulturer kan tillgodogöra sig fosfor mera effektivt,” skriver de.

En annan fördel är att perenna jordbruksgrödor lagrar mer kol i marken jämfört med ettåriga grödor.

”När naturliga ekosystem en gång i tiden omvandlades till jordbruksmark försvann stora mängder kol som varit bundet i marken i form av mull. De två viktigaste orsakerna till att markkolet förlorades är markbearbetning och att perenna växter med stora och djupa rotsystem ersattes med ettåriga växter med små och grunda rotsystem,” skriver forskarna.

Perenna växter är fortfarande är ett ovanligt inslag i det svenska jordbruket, men det finns ett ökande intresse både från forskare och jordbrukare.

Kjell Sjelin bedriver en ekogård i Vattholma norr om Uppsala och har demonstrationsodlingar med 150 olika perenna växter. I en intervju i webbtidningen Extrakt säger han att perenner är en viktig del om man – som han – vill producera råvaror till mat utan att bryta ned livsuppehållande system.

– Det kräver minimal markberedning och kan ta bättre hand om växtnäringen i marken då de har rotsystemet på plats året om, säger han till Extrakt.

Enligt Kjell Sjelin är några växter som lämpar sig väl för perenn odling lungrot som är en variant av en quinoa, sibirisk ärtbuske, bärhäggmispel.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV