Radar

Valdagen nära – dags sätta ned foten

Partiernas valaffischer inför Europaparlamentsvalet 2019.

Partiernas tonläge är högt i jakten på väljare i EU-valet. Men slagorden handlar sällan om vad EU-parlamentet faktiskt ska besluta om.

På söndag är det dags rösta i EU-valet. ”Kärnkraft är klimatsmart”, ropar M. ”Make EU Lagom Again”, skriker KD. ”Hopp i stället för hat”, predikar MP.

Valaffischerna ger väljarna föga vägledning om vad de svenska EU-parlamentarikerna faktiskt ska besluta om. Debatterna är inte heller alltid särskilt informativa.

Statsvetaren Andreas Johansson Heinö kallar i en tidningskrönika EU-valet för den sämsta valrörelse han upplevt. Han tycker att fokus på relevanta sakfrågor saknas.

– Denna gång känns det som att man har släppt det nästan helt, säger Johansson Heinö, som är förlagschef på borgerliga tankesmedjan Timbro.

Koppling saknas

S, C, men även andra, har satsat stort på kampen mot högerextremismen. Johansson Heinö tycker att den taktiken gjort det väldigt oklart för väljarna vad partierna verkligen står för.

– Det är väldigt lätt att ha ett budskap om att man är emot extremism, men sen ska man ju ha ett innehåll också. Vad är det själv för politik man förespråkar? säger han.

De sakfrågor partierna trots allt lyfter fram har inte alltid någon tydlig koppling till EU-parlamentet. I L:s valmanifest står att euron ska införas i Sverige. MP tycker tvärtom i sitt. Men euron är en fråga Sverige bestämmer över själv.

– Både M och KD går stenhårt ut med att det ska satsas på kärnkraft, vilket ju i högsta grad är en nationell fråga vilken energiform man satsar på, säger journalisten Ylva Nilsson, som bevakat EU under många år.

Att de slår så hårt på det är ganska obegripligt. Jag kan inte tänka mig att de vill överföra den makten till EU.

"Blandad kompott"

Ylva Nilsson tycker att relevansen i partiernas förslag är av väldigt blandad kompott. L vill i sin valplattform införa en ”verklig” offentlighetsprincip i EU.

– De vill ha en offentlighetsprincip där offentlighet är huvudregeln, vilket de borde veta att EU haft sedan 2001. Det var en väldigt stolt svensk regering som lyckades trumfa igenom det, säger hon.

Även SD kräver offentlighetsprincip i EU.

Det finns fler omständigheter som gör det svårt att bedöma vilka av partiernas förslag som har en chans att bli verkliga. EU-parlamentet får inte själv lägga fram lagförslag. Det är EU-kommissionens uppgift. Hur nästa kommissions agenda ser ut är i dag okänt. Dessutom kan EU:s ministerråd blockera förslag som parlamentet vill driva igenom.

EU-parlamentet är dock duktigt på att på olika sätt påverka andra EU-institutioner.

Tips till väljaren

Valet kompliceras ytterligare för väljarna genom att EU-parlamentets beslut avgörs i kompromisser mellan de europeiska partigrupperna.

Och de partigrupperna tycker inte alltid samma i EU-frågor som systerpartierna i Sverige.

TT: Hur ska väljaren tänka så att rösten inte blir bortkastad?

– Om jag känner att någon av kandidaterna är aktiv, kunnig, är på och är energisk, då röstar jag på den personen nästan oavsett parti, säger Ylva Nilsson.

Hon påpekar att en EU-parlamentariker kan göra stor skillnad individuellt om man är påläst och engagerad i en fråga och kan bygga allianser:

– Det lönar sig att rösta in en duktig person oavsett om det är från ett litet eller ett stort parti.

Så tycker partierna i 25 frågor

1. Gratis interrailkort av EU när man fyller 18 ?

S: Ja, med rätt finansiering.
MP: Nej.
V: Nej.
M: Nej.
C: Nej.
L: Nej.
KD: Nej.
SD: Nej.
FI: Ja.

2. Ska EU satsa mer pengar på försvarsfonden?

S: Nej.
MP: Nej.
V: Nej.
M: Ja, står bakom lagt förslag.
C: Ja.
L: Ja, när fonden fungerar bra.
KD: Ja.
SD: Nej.
FI: Nej.

3. Ska EU införa en minimilön?

S: Nej.
MP: Nej.
V: Nej.
M: Nej.
C: Nej.
L: Nej.
KD: Nej.
SD: Nej.
FI: Nej.

4. Maxgräns på 8 timmar för djurtransporter i hela EU?

S: Ja.
MP: Ja.
V: Ja.
M: Ja.
C: Ja.
L: Ja.
KD: Ja.
SD: Ja.
FI: Ja.

5. Öka EU-länders rätt till kontroll vid inre EU-gräns?

S: Ja.
MP: Nej.
V: Nej.
M: Ja.
C: Nej.
L: Nej.
KD: Ja.
SD: Ja.
FI: Nej.

6. En EU-skatt på internetjättar, som Facebook?

S: Nej.
MP: Nej. EU ska inte ta ut skatt.
V: Invänta OECD-riktlinjer. Intäkterna ska gå till medlemsländerna.
M: Nej.
C: Nej.
L: Nej. En internationell lösning behövs.
KD: Nej.
SD: Nej, EU ska inte lägga sig i skattepolitiken.
FI: Ja.

7. Ska EU inrätta en europeisk valutafond?

S: Nej.
MP: Nej.
V: Nej.
M: Nej, inte om budgetresurser krävs.
C: Nej.
L: Har inte tagit ställning.
KD: Nej.
SD: Nej.
FI: Nej.

8. Mjukare EU-krav på medlemsstaters offentliga finanser?

S: Nej.
MP: Nej.
V: Ja.
M: Nej.
C: Nej.
L: Nej.
KD: Nej.
SD: Dagens regler är för oklara.
FI: Ja.

9. Minskad nationell vetorätt i EU:s utrikespolitik?

S: Nej.
MP: Nej.
V: Nej.
M: Ja.
C: Ja.
L: Ja.
KD: Ja.
SD: Nej.
FI: Ja.

10. Nytt frihandelsavtal EU-USA?

S: Ja.
MP: Ja, men främja klimat, miljö och mänskliga rättigheter.
V: Kanske, om bland annat demokrati-, miljö- och klimatkrav finns.
M: Ja.
C: Ja, men säkra EU-standard för miljö, hälsa och antibiotika.
L: Ja.
KD: Ja.
SD: Ja.
FI: Nej.

11. Fler EU-kontroller inom djurskyddet?

S: Ja.
MP: Ja.
V: Ja.
M: Ja.
C: Ja.
L: Ja.
KD: Ja.
SD: Ja.
FI: Ja.

12. Mindre EU-stöd för länder som inte följer EU:s rättsprinciper?

S: Ja.
MP: Ja.
V: Ja.
M: Ja.
C: Ja.
L: Ja.
KD: Ja.
SD: Nej.
FI: Ja.

13. Ska EU införa en miniminivå för nationell CO2-skatt?

S: Nej.
MP: Ja.
V: Ja.
M: Nej.
C :Nej.
L: Vill ha EU-koldioxidskatt.
KD: Nej.
SD: Nej.
FI: Ja.

14. Förbjud försäljning av nya bensin- och dieselbilar ?

S: Ja, från 2030.
MP: Ja, från 2030.
V: Ja, från 2025.
M: Nej.
C: Ja, från 2030.
L: Ja, från 2030.
KD: Ja, när det är möjligt.
SD: Nej.
FI: Ja, men ej tagit ställning till årtal.

15. Sanktioner mot EU-länder som inte tar emot asylsökande?

S: Ja.
MP: Ja.
V: Ja.
M: Nej
C: Ja.
L: Ja.
KD: Ja.
SD: Nej.
FI: Ja.

16. Skapa lagliga vägar för migranter till EU?

S: Ja, till exempel fler kvotflyktingar.
MP: Ja, inresevisum för asylsökande.
V: Ja, bland annat humanitära visum.
M: Pröva asylansökan utanför EU.
C: Ja, vill prioritera kvotflyktingar.
L: Ja, fler kvotflyktingar.
KD: Ja, när EU:s asylsystem är på plats.
SD: Nej.
FI: Ja, till exempel söka asyl på ambassad.

17. Skapa asylcenter utanför EU:s gräns?

S: Inget land vill ha sådana center.
MP: Nej.
V: Nej.
M: Ja.
C: Inte aktuellt.
L: Inget land vill ha sådana center.
KD: Ja.
SD: Ja.
FI: Nej.

18. Ett europeiskt FBI?

S: Nej.
MP: Nej.
V: Nej.
M: Nej.
C: Nej.
L: Ja.
KD: Nej.
SD: Nej.
FI: Nej.

19. Ska EU:s program för utlandsstudier, Erasmus, öppnas för fler grupper?

S: Ja.
MP: Ja.
V: Ja.
M: Ja.
C: Ja.
L: Ja.
KD: Ja.
SD: Beror på programmens utformning.
FI: Ja.

20. Ska EU införa en miniminivå för en nationell flygskatt?

S: Ta i stället bort undantag för flygbränsle i EU:s energiskattedirektiv.
MP: Ja.
V: Ja, en progressiv flygskatt.
M: Nej.
C: Nej.
L: Vill ha EU-flygskatt.
KD: Nej.
SD: Nej.
FI: Ja.

21. Bör EU höja utsläppsminskningsmålet till 55 procent 2030?

S: Ja.
MP: Ja, målet bör vara 70 procent.
V: Ja, helst till 70 procent.
M: Är öppet för höjning.
C: Ja, helst till minst 63 procent.
L: Ja.
KD: Ja.
SD: Nej.
FI: Ja.

22. Hur stor andel av EU:s budget ska gå till klimatåtgärder?

S: 40 procent.
MP: Minst 50 procent.
V: Minst 50 procent.
M: Större än i dag (i dag 20 procent).
C: Minst 50 procent till klimat/miljö.
L: Större än i dag.
KD: Andelen bör höjas.
SD: Ej tagit ställning.
FI: Mer än 25 procent.

23. Bör priset på utsläppsrätter höjas i EU:s utsläppshandel ETS?

S: Ja, och sjöfart ska ingå i ETS.
MP: Ja, med snabbare minskning av antalet rätter. Sjöfart och mer flyg ska ingå i ETS.
V: Ja, och kraftigt minska antalet utsläppsrätter.
M: Nej, men utvidga ETS till fler sektorer och länder.
C: Ja, och är öppet för fler sektorer och länder i ETS.
L: Ja, och utvidga ETS till fler sektorer.
KD: Ja, om klimatmålen höjs. Sjöfart ska ingå i ETS.
SD: Nej, men ETS bör globaliseras.
FI: Ja.

24. Ska EU-kommissionens förslag om minskade jordbruksstöd genomföras?

S: Ja, men ytterligare besparingar behövs.
MP: Måste kombineras med svenskt bondepaket. Arealstöd ska styras om till mer lantbruksstöd och miljöersättningar.
V: Ja, men jordbrukspolitiken bestäms bäst nationellt.
M: Ja, kompletterat med bättre konkurrensvillkor för svenska lantbrukare.
C: Nej. Står ej bakom kommissionens förslag.
L: Ja, och minska stöden ytterligare till förmån för forskning.
KD: Ja.
SD: Ja, så länge det inte drabbar svenska bönder.
FI: Nej. Stödet ska gå till klimatomställning genom satsning på småskaligt, ekologiskt jordbruk.

25. Ska EU teckna fler migrationsavtal som det med Turkiet?

S: Ja, med respekt för mänskliga rättigheter och asylrätt.
MP: Nej. Vill avsluta Turkietavtalet.
V: Nej. Vill riva upp Turkietavtalet.
M: Ja.
C: Vill hellre se en robust migrationspolitik i EU.
L: Ja, på sikt, men måste vara rättssäkra.
KD: Liknande lösningar kan bli aktuella.
SD: Ja, men är kritisk mot Turkietavtalet.
FI: Nej.

Källa: Partierna

Radar

Kultur på recept ger bättre psykisk hälsa

Några av deltagarna i Kultur på recept fick testa att dreja.

Människor med depression eller långvarig smärta mår bättre efter att ha deltagit i kulturaktiviteter tillsammans med andra människor. Det visar en ny studie från Jönköpings universitet.

Visste du att sjukskrivna kan få kulturaktiviteter på remiss från vården? Så kallad kulturunderstödd rehabilitering eller Kultur på recept kan användas för att behandla personer med psykisk ohälsa som stressproblematik, ångest, depression eller vid långvarig smärta.

I en studie där 400 personer deltog erbjöds hälften Kultur på recept och hälften fungerade som kontrollgrupp. Deltagarna i kulturgruppen fick träffas under tio veckor vid två tillfällen i veckan i grupper om 6–9 personer, för att göra någon form av kulturaktivitet tillsammans. Det rörde sig till exempel om att sjunga, spela teater eller testa olika hantverk som måleri. 

– Kulturaktiviteterna bidrar till att deltagarna utmanar sig själva, att bara ses för en ”fika” räcker inte för att få till stånd en förändring. Träffarna är lustfyllda och det sociala sammanhanget behövs för att våga gå utanför sin trygghetszon, vilket i sin tur bidrar till deras utveckling, säger Paula Bergman, doktorand på Hälsohögskolan vid Jönköpings universitet.

En av deltagarna berättar om att testa att dreja, i en intervju på Jönköpings universitets hemsida.

– Jag tänkte bara ”hur ska det här gå, det här kommer inte jag och klara”, men sen när jag väl var där första gången vill jag bara tillbaka. Jag vill göra det igen, det var skitkul. […] Man känner att man klarar av någonting, det är ju jättebra för självkänslan liksom.

Störst effekt hos deprimerade

Efter sex och tolv månaders behandling hade den psykiska ohälsan minskat hos deltagarna i kulturaktiviteter jämfört med kontrollgruppen. Stört effekt syntes hos personer med depression.

– Studien visar att det ger resultat, det betyder mycket för de här personerna att få vara med i ett sammanhang. Det är därför viktigt att fler får möjlighet att delta i kultur på recept som ett alternativ eller komplement till sin konventionella sjukvård, säger Paula Bergman.

Aktiviteterna kräver inte prestation, och är frivilliga. Behandlingen fungerar även arbetsförberedande i bemärkelsen att deltagarna behöver passa tider, träffa nya människor och besöka nya platser.

Sex regioner ingick i studien: Region Jönköpings Län, Region Östergötland, Region Kalmar Län, Region Uppsala, Region Blekinge samt delar av Västra Götalandsregion.

Motivation och självkänsla stärks

Parallellt testar och utvärderar Region Skåne metoden i ett forskningsprojekt som pågår fram till sommaren 2024. Några exempel på kulturaktiviteter som erbjuds patienterna är stadsvandringar, gemensam högläsning och konserter på Malmö Opera.

Resultaten är hittills goda, menar Anita Jensen, kultur -och hälsostrateg vid Kompetenscentrum primärvård som leder forskningsprojektet inom Region Skåne.

– Vi kan genom vår forskning se att motivation och välbefinnande samt den positiva självkänslan stärks hos deltagarna liksom sociala relationer och samhörighet till samhället, säger hon i en intervju på den nationella kunskapsplattformen Mötesplats social innovation.

Kultur på recept är ett bra komplement till medicinsk behandling av psykisk ohälsa, menar Sofia Carlin, leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi, som också deltar i Region Skånes projekt.

– En fara är att vården behandlar onödigt många medicinskt och därmed gör normala känslor och reaktioner sjukliga i onödan. Vården behöver fler verktyg och här är Kultur på recept ett bra komplement, säger hon och fortsätter.

– Det man bland annat behöver göra för patienter med psykisk ohälsa, vilket Kultur på recept gör, är att hjälpa patienterna hitta nya beteenden och rutiner. Dessa rutiner och aktiviteter behöver vara kravlösa, sociala och meningsfulla, säger Sofia Carlin.

En fördel är att verktyget Kultur på recept tar patienterna ut från vårdcentralen, menar Yvonne Lindberg, Leg kurator och rehabkoordinator.

– För vissa patienter var vi annars de enda som såg dem. Vi ser att Kultur på recept-deltagarna fått nya kontakter och intressen. Att de har hittat tillbaka till lust och glädje. Deras behov av vårdkontakt har minskat. Det blev ett steg vidare där patienterna hamnar i ett nytt sammanhang och bryter sin sociala isolering, säger hon.

Radar

Vårt kollektiva självbedrägeri kring djur

Är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs, skriver Martin Smedjeback, ordförande i Save Movement Sverige.

Såg du på TV4-nyheterna måndagen den 4 december? I så fall kunde du se kycklingar som slungades omkring på rullband i en gigantisk maskin och klämdes till döds. Skadade och sjuka kycklingar lämnades i backar där de åt på varandra. Det var Djurrättsalliansen som hade filmat med dold kamera inne på en av Kronfågels kläckerianläggningar. Om du är som de flesta så mådde du illa av att se bilderna. Kanske du till och med bytte kanal för att du inte ville se det? Reaktionerna visar att vi bryr oss om djur och lidandet de utsätts för. 

Kronfågels VD Fredrik Strømmen säger om bilderna: ”Så det jag ser här är någonting som absolut inte följer våra rutiner.” Det är som det alltid brukar låta när djuren plågas i Sveriges djurfabriker. Det är enskilda undantag som ska åtgärdas snabbt — vill de få oss att tro. ”Jag och alla våra medarbetare har ju djurvälfärd som första prioritet och högsta mål” säger också Kronfågels VD. Är det någon som fortfarande tror på detta? Jag tror att många av oss konsumenter VILL så gärna tro det eftersom vi inte gärna ändrar våra vanor. Därför är vi extra lättlurade när det gäller påståenden som dessa. 

Men är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs. När vi betraktar kännande varelser som en produkt (dessutom billig) som ska framställas i snabb takt för högsta profit så leder det med säkerhet till stort lidande. Vi har alla en moralisk plikt att granska hur djuren behandlas i djurindustrin eftersom det är vi som stödjer den med våra inköp.

Sanningen är endast några googlingar borta. När du har sett hur djuren har det så fråga dig: stämmer detta överens med dina värderingar? Om inte så är det dags att öppna dörren för en ny kulinarisk värld – alla fantastiska smaker och former från växtriket! Mycket av det känner du redan igen, men du kan få en chans att testa nya växtbaserade produkter och recept som inte har en stark bismak av lidande och död.