Radar

Valdagen nära – dags sätta ned foten

Partiernas valaffischer inför Europaparlamentsvalet 2019.

Partiernas tonläge är högt i jakten på väljare i EU-valet. Men slagorden handlar sällan om vad EU-parlamentet faktiskt ska besluta om.

På söndag är det dags rösta i EU-valet. ”Kärnkraft är klimatsmart”, ropar M. ”Make EU Lagom Again”, skriker KD. ”Hopp i stället för hat”, predikar MP.

Valaffischerna ger väljarna föga vägledning om vad de svenska EU-parlamentarikerna faktiskt ska besluta om. Debatterna är inte heller alltid särskilt informativa.

Statsvetaren Andreas Johansson Heinö kallar i en tidningskrönika EU-valet för den sämsta valrörelse han upplevt. Han tycker att fokus på relevanta sakfrågor saknas.

– Denna gång känns det som att man har släppt det nästan helt, säger Johansson Heinö, som är förlagschef på borgerliga tankesmedjan Timbro.

Koppling saknas

S, C, men även andra, har satsat stort på kampen mot högerextremismen. Johansson Heinö tycker att den taktiken gjort det väldigt oklart för väljarna vad partierna verkligen står för.

– Det är väldigt lätt att ha ett budskap om att man är emot extremism, men sen ska man ju ha ett innehåll också. Vad är det själv för politik man förespråkar? säger han.

De sakfrågor partierna trots allt lyfter fram har inte alltid någon tydlig koppling till EU-parlamentet. I L:s valmanifest står att euron ska införas i Sverige. MP tycker tvärtom i sitt. Men euron är en fråga Sverige bestämmer över själv.

– Både M och KD går stenhårt ut med att det ska satsas på kärnkraft, vilket ju i högsta grad är en nationell fråga vilken energiform man satsar på, säger journalisten Ylva Nilsson, som bevakat EU under många år.

Att de slår så hårt på det är ganska obegripligt. Jag kan inte tänka mig att de vill överföra den makten till EU.

"Blandad kompott"

Ylva Nilsson tycker att relevansen i partiernas förslag är av väldigt blandad kompott. L vill i sin valplattform införa en ”verklig” offentlighetsprincip i EU.

– De vill ha en offentlighetsprincip där offentlighet är huvudregeln, vilket de borde veta att EU haft sedan 2001. Det var en väldigt stolt svensk regering som lyckades trumfa igenom det, säger hon.

Även SD kräver offentlighetsprincip i EU.

Det finns fler omständigheter som gör det svårt att bedöma vilka av partiernas förslag som har en chans att bli verkliga. EU-parlamentet får inte själv lägga fram lagförslag. Det är EU-kommissionens uppgift. Hur nästa kommissions agenda ser ut är i dag okänt. Dessutom kan EU:s ministerråd blockera förslag som parlamentet vill driva igenom.

EU-parlamentet är dock duktigt på att på olika sätt påverka andra EU-institutioner.

Tips till väljaren

Valet kompliceras ytterligare för väljarna genom att EU-parlamentets beslut avgörs i kompromisser mellan de europeiska partigrupperna.

Och de partigrupperna tycker inte alltid samma i EU-frågor som systerpartierna i Sverige.

TT: Hur ska väljaren tänka så att rösten inte blir bortkastad?

– Om jag känner att någon av kandidaterna är aktiv, kunnig, är på och är energisk, då röstar jag på den personen nästan oavsett parti, säger Ylva Nilsson.

Hon påpekar att en EU-parlamentariker kan göra stor skillnad individuellt om man är påläst och engagerad i en fråga och kan bygga allianser:

– Det lönar sig att rösta in en duktig person oavsett om det är från ett litet eller ett stort parti.

Så tycker partierna i 25 frågor

1. Gratis interrailkort av EU när man fyller 18 ?

S: Ja, med rätt finansiering.
MP: Nej.
V: Nej.
M: Nej.
C: Nej.
L: Nej.
KD: Nej.
SD: Nej.
FI: Ja.

2. Ska EU satsa mer pengar på försvarsfonden?

S: Nej.
MP: Nej.
V: Nej.
M: Ja, står bakom lagt förslag.
C: Ja.
L: Ja, när fonden fungerar bra.
KD: Ja.
SD: Nej.
FI: Nej.

3. Ska EU införa en minimilön?

S: Nej.
MP: Nej.
V: Nej.
M: Nej.
C: Nej.
L: Nej.
KD: Nej.
SD: Nej.
FI: Nej.

4. Maxgräns på 8 timmar för djurtransporter i hela EU?

S: Ja.
MP: Ja.
V: Ja.
M: Ja.
C: Ja.
L: Ja.
KD: Ja.
SD: Ja.
FI: Ja.

5. Öka EU-länders rätt till kontroll vid inre EU-gräns?

S: Ja.
MP: Nej.
V: Nej.
M: Ja.
C: Nej.
L: Nej.
KD: Ja.
SD: Ja.
FI: Nej.

6. En EU-skatt på internetjättar, som Facebook?

S: Nej.
MP: Nej. EU ska inte ta ut skatt.
V: Invänta OECD-riktlinjer. Intäkterna ska gå till medlemsländerna.
M: Nej.
C: Nej.
L: Nej. En internationell lösning behövs.
KD: Nej.
SD: Nej, EU ska inte lägga sig i skattepolitiken.
FI: Ja.

7. Ska EU inrätta en europeisk valutafond?

S: Nej.
MP: Nej.
V: Nej.
M: Nej, inte om budgetresurser krävs.
C: Nej.
L: Har inte tagit ställning.
KD: Nej.
SD: Nej.
FI: Nej.

8. Mjukare EU-krav på medlemsstaters offentliga finanser?

S: Nej.
MP: Nej.
V: Ja.
M: Nej.
C: Nej.
L: Nej.
KD: Nej.
SD: Dagens regler är för oklara.
FI: Ja.

9. Minskad nationell vetorätt i EU:s utrikespolitik?

S: Nej.
MP: Nej.
V: Nej.
M: Ja.
C: Ja.
L: Ja.
KD: Ja.
SD: Nej.
FI: Ja.

10. Nytt frihandelsavtal EU-USA?

S: Ja.
MP: Ja, men främja klimat, miljö och mänskliga rättigheter.
V: Kanske, om bland annat demokrati-, miljö- och klimatkrav finns.
M: Ja.
C: Ja, men säkra EU-standard för miljö, hälsa och antibiotika.
L: Ja.
KD: Ja.
SD: Ja.
FI: Nej.

11. Fler EU-kontroller inom djurskyddet?

S: Ja.
MP: Ja.
V: Ja.
M: Ja.
C: Ja.
L: Ja.
KD: Ja.
SD: Ja.
FI: Ja.

12. Mindre EU-stöd för länder som inte följer EU:s rättsprinciper?

S: Ja.
MP: Ja.
V: Ja.
M: Ja.
C: Ja.
L: Ja.
KD: Ja.
SD: Nej.
FI: Ja.

13. Ska EU införa en miniminivå för nationell CO2-skatt?

S: Nej.
MP: Ja.
V: Ja.
M: Nej.
C :Nej.
L: Vill ha EU-koldioxidskatt.
KD: Nej.
SD: Nej.
FI: Ja.

14. Förbjud försäljning av nya bensin- och dieselbilar ?

S: Ja, från 2030.
MP: Ja, från 2030.
V: Ja, från 2025.
M: Nej.
C: Ja, från 2030.
L: Ja, från 2030.
KD: Ja, när det är möjligt.
SD: Nej.
FI: Ja, men ej tagit ställning till årtal.

15. Sanktioner mot EU-länder som inte tar emot asylsökande?

S: Ja.
MP: Ja.
V: Ja.
M: Nej
C: Ja.
L: Ja.
KD: Ja.
SD: Nej.
FI: Ja.

16. Skapa lagliga vägar för migranter till EU?

S: Ja, till exempel fler kvotflyktingar.
MP: Ja, inresevisum för asylsökande.
V: Ja, bland annat humanitära visum.
M: Pröva asylansökan utanför EU.
C: Ja, vill prioritera kvotflyktingar.
L: Ja, fler kvotflyktingar.
KD: Ja, när EU:s asylsystem är på plats.
SD: Nej.
FI: Ja, till exempel söka asyl på ambassad.

17. Skapa asylcenter utanför EU:s gräns?

S: Inget land vill ha sådana center.
MP: Nej.
V: Nej.
M: Ja.
C: Inte aktuellt.
L: Inget land vill ha sådana center.
KD: Ja.
SD: Ja.
FI: Nej.

18. Ett europeiskt FBI?

S: Nej.
MP: Nej.
V: Nej.
M: Nej.
C: Nej.
L: Ja.
KD: Nej.
SD: Nej.
FI: Nej.

19. Ska EU:s program för utlandsstudier, Erasmus, öppnas för fler grupper?

S: Ja.
MP: Ja.
V: Ja.
M: Ja.
C: Ja.
L: Ja.
KD: Ja.
SD: Beror på programmens utformning.
FI: Ja.

20. Ska EU införa en miniminivå för en nationell flygskatt?

S: Ta i stället bort undantag för flygbränsle i EU:s energiskattedirektiv.
MP: Ja.
V: Ja, en progressiv flygskatt.
M: Nej.
C: Nej.
L: Vill ha EU-flygskatt.
KD: Nej.
SD: Nej.
FI: Ja.

21. Bör EU höja utsläppsminskningsmålet till 55 procent 2030?

S: Ja.
MP: Ja, målet bör vara 70 procent.
V: Ja, helst till 70 procent.
M: Är öppet för höjning.
C: Ja, helst till minst 63 procent.
L: Ja.
KD: Ja.
SD: Nej.
FI: Ja.

22. Hur stor andel av EU:s budget ska gå till klimatåtgärder?

S: 40 procent.
MP: Minst 50 procent.
V: Minst 50 procent.
M: Större än i dag (i dag 20 procent).
C: Minst 50 procent till klimat/miljö.
L: Större än i dag.
KD: Andelen bör höjas.
SD: Ej tagit ställning.
FI: Mer än 25 procent.

23. Bör priset på utsläppsrätter höjas i EU:s utsläppshandel ETS?

S: Ja, och sjöfart ska ingå i ETS.
MP: Ja, med snabbare minskning av antalet rätter. Sjöfart och mer flyg ska ingå i ETS.
V: Ja, och kraftigt minska antalet utsläppsrätter.
M: Nej, men utvidga ETS till fler sektorer och länder.
C: Ja, och är öppet för fler sektorer och länder i ETS.
L: Ja, och utvidga ETS till fler sektorer.
KD: Ja, om klimatmålen höjs. Sjöfart ska ingå i ETS.
SD: Nej, men ETS bör globaliseras.
FI: Ja.

24. Ska EU-kommissionens förslag om minskade jordbruksstöd genomföras?

S: Ja, men ytterligare besparingar behövs.
MP: Måste kombineras med svenskt bondepaket. Arealstöd ska styras om till mer lantbruksstöd och miljöersättningar.
V: Ja, men jordbrukspolitiken bestäms bäst nationellt.
M: Ja, kompletterat med bättre konkurrensvillkor för svenska lantbrukare.
C: Nej. Står ej bakom kommissionens förslag.
L: Ja, och minska stöden ytterligare till förmån för forskning.
KD: Ja.
SD: Ja, så länge det inte drabbar svenska bönder.
FI: Nej. Stödet ska gå till klimatomställning genom satsning på småskaligt, ekologiskt jordbruk.

25. Ska EU teckna fler migrationsavtal som det med Turkiet?

S: Ja, med respekt för mänskliga rättigheter och asylrätt.
MP: Nej. Vill avsluta Turkietavtalet.
V: Nej. Vill riva upp Turkietavtalet.
M: Ja.
C: Vill hellre se en robust migrationspolitik i EU.
L: Ja, på sikt, men måste vara rättssäkra.
KD: Liknande lösningar kan bli aktuella.
SD: Ja, men är kritisk mot Turkietavtalet.
FI: Nej.

Källa: Partierna