Radar

Mest flickor bland unga klimatstrejkare

Tusentals skolungdomar deltog under strejken för klimatet den 15 mars.

De flesta unga demonstranterna som strejkar för klimatet är flickor som går i högstadiet eller på gymnasiet. Majoriteten av dem har en genuin oro för klimatet och är inte erfarna aktivister sedan tidigare, enligt en undersökning som forskare från flera svenska universitet står bakom.

Den 15 mars i år arrangerades den hittills största strejken för klimatet. Över hälften av de som strejkade i Stockholm gick i grundskolan eller gymnasiet och två av tre av dem var flickor. Det skriver fem svenska forskare i DN debatt.

I samband med strejken ställde de frågor till strejkande ungdomarna som var under 20 år för att ta reda på vilka de unga klimataktivisterna är och vad som driver dem.

Studiens resultat går enligt forskarna emot bilden av att de som strejkar för klimatet har en allmän aktivismlust eller att de strejkar för att slippa skolan. Studien tyder i stället på att ungdomarna har en genuin oro för klimatet.

De flesta strejkarna i Stockholm som forskarna kom i kontakt med hade ändrat på sitt sätt att konsumera, bland annat av miljömässiga skäl. 36 procent hade aldrig demonstrerat tidigare och de andra svarade att de bara hade gjort det vid ett mindre antal tillfällen tidigare.

31 procent av skoleleverna som demonstrerade i Stockholm uppgav att Greta Thunberg har gjort dem mycket mer intresserade av klimatfrågan, 23 procent sade att hon har gjort dem ganska mycket mer intresserade.

Forskare från totalt tio länder gjorde samma undersökning i olika europeiska städer under strejken den 15 mars. Greta Thunberg hade störst betydelse för deltagarna i Stockholm, Malmö, Manchester och Florens.

Så gjordes undersökningen

Runt var tionde deltagare vid klimatstrejkerna fick en lapp med en adress till en webbenkät, tillsammans med ett unikt lösenord.

Runt var femte person intervjuades på plats om sin ålder, utbildning och tidigare erfarenhet från demonstrationer. Detta för att i efterhand kunna säkerställa att den grupp personer som svarade på webbenkäten var representativ med dem som var på plats.

Totalt delades 9 293 enkätlappar ut vid demonstrationerna. 1 890 personer fyllde i enkäten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV