Radar

Supersvarta fläckar ger spindeln färg

Påfågelspindelns extremt svarta områden på kroppen får de intilliggande färgerna att lysa starkare.

Med hjälp av ”supersvarta” fläckar på kroppen framstår färgerna hos påfågelspindlar som ännu mer intensiva, konstaterar forskare vid bland annat Harvard University.

Hannar bland påfågelspindlar använder sig av färger för att locka till sig en hona. En inte helt ovanlig strategi i naturen. Ju mer intensiva färger, desto bättre.

Ett sätt att förstärka färgerna ytterligare är att göra de intilliggande områdena så mörka som möjligt. Det visade sig att de svarta fläckarna hos påfågelspindlar består av en samling tätt packade små kulor som forskarna kallar för mikrolinser och som reflekterar mindre än 0,5 procent av det infallande ljuset, vilket lurar ögat och får de intilliggande färgerna att framstå som att de nästan vibrerar.

Dessa mikrolinser är inte helt olika dem som finns på dagens solpaneler, skriver forskarna i Proceedings of the Royal Society B. Mikrolinser återfinns också hos de nästan löjligt färggranna paradisfåglarna där de troligen har samma funktion.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV