Radar

”Ge naturen rättigheter i grundlagen”

Behöver grundlagen förändras för att respektera naturens rättigheter? Det diskuterades på ett seminarium i riksdagen.

I veckan presenterades ett förslag till grundlagstillägg för att respektera naturens rättigheter i ett seminarium i riksdagen. Bakgrunden är att vidtagna åtgärder för att uppfylla riksdagens miljömål inte räcker till.

I Regeringsformen står det: “Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.” (1 kap 2§). Men trots mycket resurser räcker vidtagna åtgärder inte till för att uppfylla de miljömål riksdagen beslutade om för 20 år sedan.

Enligt en rapport från IPBES som presenterades förra veckan krävs fundamentala förändringar av samhällets regelverk på systemnivå för att skydda och restaurera naturen.

Under seminariet, som arrangerades av Rebecka Le Moine (MP), diskuterades möjligheter för att erkänna naturens rättigheter i grundlagen. Med i diskussionen fanns två världsledande röster för naturens rättigheter; Mari Margil (CELDF) USA och Gabriela Eslava Bejarano (Dejusticia) Colombia, som var inbjudna till Sverige med anledning av Earth rights conference som hölls förra helgen i Sigtuna.

De berättade om den pågående rörelse världen över, där förståelsen av naturen som rättighetsbärande subjekt manifesteras i beslut i domstolar, parlament och lokalsamhällen.

– Runt om i Europa utfärdas klimatnödläge. Det är dags för Sverige att ta sitt ansvar. Och genom att ge naturen rättigheter påbörjas det viktiga arbete för det skifte som vi så väl behöver. Jag är tacksam för allt internationellt stöd av experter som står för idén om att ge naturen rättigheter, sa Rebecka Le Moine (MP) i ett pressmeddelande.

Förslag till grundlagstillägg

Ett tillägg till regeringsformen skulle kunna se ut såhär:
Naturens rättigheter:
§26. Naturen, inklusive ekosystem, populationer och arter, skall garanteras följande fri- och rättigheter:
1. Rätt att existera, blomstra, regenerera, utvecklas och restaureras; samt
2. Frihet att utöva, hävda och försvara dessa fri- och rättigheter. 
Källa: Naturens rättigheter i Sverige

Mari Margil och Gabriela Eslava Bejarano i Sverige

Mari Margil har under sitt besök i Sverige också hållit seminarium på Naturvårdsverket, föreläst på  event arrangerade av End Ecocide Sweden och Världskulturmuseet i Göteborg, samt haft samtal med Världsnaturfonden WWF.

Gabriela Eslava Bejarano har också föreläst på olika evenemang anordnade av Fältbiologerna i Stockholm, Lodyn och End Ecocide Sweden.