Radar

Oroväckande ökning av antalet storspigg

Forskarna är oroade över den kraftiga ökningen av antalet storspiggar på senare år.

Mängden storspigg har ökat kraftigt i Östersjön. På några få år har fisken gått från någon procent till över tio procent av den totala biomassan av liknande fiskar. Forskarna befarar att det är mänsklig påverkan som ligger bakom förändringen.

– Det händer något i systemet och det är oroande, säger fiskforskaren Jens Olsson till TT.

Storspigg är, namnet till trots, en relativt liten fisk som lever i Östersjön där den konkurrerar om samma föda som unga gäddor och abborrar samt strömming och skarpsill. Upp till tio centimeter kan den bli.

På senare år har dock något hänt. Storspiggen har ökat kraftigt i antal.

– Vår kartläggning och tidigare studier visar på en dramatisk ökning. Från någon ynka procent av den totala biomassan av de pelagiska fiskarna (sill, strömming och spigg) i början av 2000-talet, till över tio procent 2014. Det kanske inte låter så mycket, men storspigg är liten så det blir väldigt många fiskar. Hur stor andel som utgörs av storspigg i dag vet vi inte, men vi har indikationer på att ökningen fortsatt efter 2014, säger Jens Olsson, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Påverkar andra

Förändringen har gått hand i hand med att andra fiskar som gädda, abborre, torsk, strömming och skarpsill också påverkats. I vissa kustnära områden, till exempel, har gädda och abborre nästan helt försvunnit på senare år, något som kan ha att göra med att storspiggen äter dessa fiskars ägg och yngel. Även strömming och skarpsill påverkas, eftersom dessa fiskar och storspiggen konkurrerar om samma byten.

Forskarna har också sett ett samband med Östersjöns främsta rovdjur: torsken.

– Vår kartläggning visar att där vi har de högsta tätheterna av storspigg, runt Gotland och Öland, finns lite torsk. Om det är ett orsakssamband vet vi inte, men det kan tyda på att spiggen är ett viktigt byte för torsken, säger Jens Olsson.

Klimatförändringen?

Vad som ligger bakom den kraftiga ökningen av storspigg vet inte forskarna. Mänsklig påverkan kan inte uteslutas.

– Det finns indikationer på att storspiggen gynnas av varmare vatten. Även övergödning gynnar spiggen, säger Jens Olsson.

TT: Är ökningen oroande?

– Absolut. En fisk som ökar så pass kraftigt tyder på att det händer något i systemet; att tidigare förhållanden i ekosystemet har förändrats, även om jag som forskare egentligen inte kan bli riktigt orolig förrän jag vet vad som orsakat denna förändring.

Med tanke på storspiggens plötsliga ökning och dess betydelse för ekosystemet i Östersjön föreslår Jens Olsson och hans kollegor att storspigg bör inkluderas i framtida övervakningsprogram.

Östersjön

Östersjön är ett avgränsat havsområde (medelhav) som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten. Dess area är 400 000 kvadratkilometer, vilket motsvarar 0,1 procent av världshavens yta. Östersjön är ett grunt hav med ett medeldjup på 60 meter. De trånga utloppen i kombination med flodtillförsel från ett landområde som är betydligt större än Östersjön resulterar i att salthalten i Östersjön är betydligt lägre än i Atlanten i övrigt. Östersjön är ett relativt ungt hav som vid två tillfällen sedan den senaste inlandsisen började smälta varit en insjö.
Källa: Nationalencyklopedin:

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV