Radar

Monsanto förde lista över kritiker

Miljöaktivister spraymålar Monsantos ägare Bayers högkvarter i Paris i mars i protest mot företagets produkter.

I helgen avslöjades att det amerikanska kemiföretaget Monsanto ska ha fört hemliga listor över kritiker mot företaget och dess produkter i flera länder. Nu har moderbolaget Bayer inlett en intern granskning av Monsanto, rapporterar flera medier. 

Helgens avslöjande skedde i Frankrike, där Monsanto ska ha fört en detaljerad namnlista som omfattar runt 200 journalister, politiker och forskare som företaget ville påverka till en positiv uppfattning om det kontroversiella bekämpningsmedel Roundup. 

Personerna har delats in i olika kategorier som ”allierade” eller ”intressent, som behöver uppfostras”. 

I registret, som nu är under utredning av franska rättsväsendet, finns bland annat den förra miljöministern Ségolène Royal med, känd motståndare mot Roundup. Bekämpningsmedlet som innehåller ämnet glyfosat, är omtvistat och hävdas orsaka lymfcancer.

Bayer ber om ursäkt

”Det är inte så här Bayer vill föra dialog med samhället och dess olika intressenter. Vi ber om ursäkt för det här beteendet”, skriver den tyska kemi- och läkemedelskoncernen i ett uttalande på bolagets nyhetssida.

Listans upprättande i sig verkar inte ha varit en illegal gärning, enligt Bayer, men att på dylikt sätt kategorisera journalister och politiker för hemliga påverkansaktioner var uppenbarligen tillräckligt misstänkt för att få franska åklagare att initiera en granskning, skriver Reuters.

”Vi tolererar inget oetiskt beteende i vårt bolag. Det inbegriper självklart också dataskyddslagar och i alla jurisdiktioner vi verkar i”, skriver Bayer.

Bayer köpte Monsanto för två år sedan, trots omfattande kritik mot företaget och farhågor om att pågående rättstvister kring dess produkter skulle komma att belasta Bayer.

Efter att två fall nu har avgjorts där personer fått rätt i att glyfosat har orsakat deras cancer, väntar nu mer än 13 000 stämningar och uppåt fem miljarder euro i böter och skadestånd, enligt Ekot. Bayers aktiekurs har det senaste året fallit med över 40 procent.

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.