Radar

Assange utreds på nytt för våldtäkt

Vice överåklagare Eva-Marie Persson meddelar att den svenska förundersökningen om våldtäkt i Assangeärendet ska återupptas.

Det svenska rättssystemets kvarnar mal på nytt i fallet Julian Assange. Förundersökningen om en misstänkt våldtäkt återupptas, och Wikileaksgrundaren kommer att begäras häktad i sin frånvaro och utlämnad till Sverige. Men åklagaren har bråttom. Om ett år och tre månader preskriberas brottet.

Förundersökningen om den våldtäkt som Julian Assange misstänks ha utsatt en kvinna för 2010 lades ner för två år sedan. Assange hade då tillbringat fem år i asyl på Ecuadors ambassad i London.

Beslutet att lägga ned förundersökningen hade ingenting med bevisningen i ärendet att göra, säger vice överåklagare Eva-Marie Persson vid en välbesökt pressträff på måndagen.

– Jag kommer inom kort att begära Julian Assange häktad i sin frånvaro vid Uppsala tingsrätt. Under förutsättning att Julian Assange häktas i sin frånvaro kommer jag att gå vidare med att utfärda en europeisk arresteringsorder och begära att han utlämnas till Sverige efter att han har avtjänat sitt straff i Storbritannien. Under tiden avser jag att driva utredningen framåt så långt det är möjligt, säger hon.

Eva-Marie Persson bedömer att det finns förutsättningar att avsluta utredningen. Den bevisning som redan har inhämtats kommer att ingå i förundersökningen, men åklagaren säger att några förhör troligen måste hållas på nytt, däribland med den utsatta kvinnan.

Viktiga förhör

Av stor betydelse blir möjligheten att förhöra Assange.

– Det går att hålla förhör med Julian Assange via videolänk, även om det kräver hans medgivande, säger Eva-Marie Persson, som inte ser något hinder för att på plats förhöra Assange om han vägrar att medverka via videolänk.

Assange avtjänar för tillfället ett fängelsestraff i Storbritannien och Persson ser inte hur han på något sätt skulle kunna hindra den svenska förundersökningen från att gå framåt. Däremot är det bråttom. Persson måste åtala Assange senast i augusti nästa år, annars preskriberas brottet. Det är oklart om ett åtal kan komma tillstånd så länge han befinner sig i Storbritannien.

– Jag har inte undersökt det ännu, säger Eva-Marie Persson.

Assange har dömts till 50 veckor i fängelse, men brittiska myndigheter har indikerat att han kan släppas efter halva tiden. Sedan är det upp till det brittiska rättsväsendet att ta ställning till om han kan flyttas till Sverige. Även USA vill ha Assange utlämnad och vid en konkurrenssituation mellan en svensk europeisk arresteringsorder och en amerikansk begäran om utlämning är det upp till brittiska myndigheter att besluta om prioriteringsordningen, enligt Åklagarmyndigheten.

"Svår livssituation"

Assanges svenske advokat Per E Samuelson blev väldigt överraskad över beslutet att utredningen återupptas.

–Jag var övertygad om att de skulle göra tvärtom. Och skälet är att han är i en väldigt svår livssituation redan som det är, med att Ecuador har dragit in hans asyl, Storbritannien har dömt honom till 50 veckors fängelse och USA har begärt honom utlämnad, säger han till TT.

Målsägarbiträdet Elisabeth Massi Fritz ser däremot positivt på dagens beslut och har haft ett telefonmöte med sin klient.

– Hon hälsar att hon känner stor tacksamhet och är väldigt hoppfull om att kunna få upprättelse. Vi hoppas båda två att rättvisan till slut ska kunna segra, säger hon på en presskonferens.

Wikileaks kommenterar nyheten att förundersökningen återupptas med att detta kommer att ge Julian Assange ”en chans att bli rentvådd”.

De svenska brottsmisstankarna

Vid ett Sverigebesök i augusti 2010 blev Julian Assange misstänkt för sexualbrott mot två kvinnor. Han häktades i november 2010 i sin frånvaro.

Efter diverse rättsliga turer tog Assange sin tillflykt till Ecuadors ambassad i London 2012 och beviljades asyl.

Svenska åklagare hade i flera år ambitionen att Assange skulle höras i Sverige.

I mars 2015 meddelade överåklagare Marianne Ny att hon ville förhöra honom i London. Detta sedan hon kritiserats av Svea hovrätt hösten 2014 för att inte leva upp till skyldigheten att driva förundersökningen framåt.

Först i november 2016 kom förhören till stånd, ledda av ecuadorianska åklagare.

De misstänkta brotten mot en av kvinnorna – olaga tvång och två fall av sexuellt ofredande – preskriberades i augusti 2015.

Den fjärde brottsrubriceringen, misstänkt våldtäkt, preskriberas i augusti 2020.

Radar

Kultur på recept ger bättre psykisk hälsa

Några av deltagarna i Kultur på recept fick testa att dreja.

Människor med depression eller långvarig smärta mår bättre efter att ha deltagit i kulturaktiviteter tillsammans med andra människor. Det visar en ny studie från Jönköpings universitet.

Visste du att sjukskrivna kan få kulturaktiviteter på remiss från vården? Så kallad kulturunderstödd rehabilitering eller Kultur på recept kan användas för att behandla personer med psykisk ohälsa som stressproblematik, ångest, depression eller vid långvarig smärta.

I en studie där 400 personer deltog erbjöds hälften Kultur på recept och hälften fungerade som kontrollgrupp. Deltagarna i kulturgruppen fick träffas under tio veckor vid två tillfällen i veckan i grupper om 6–9 personer, för att göra någon form av kulturaktivitet tillsammans. Det rörde sig till exempel om att sjunga, spela teater eller testa olika hantverk som måleri. 

– Kulturaktiviteterna bidrar till att deltagarna utmanar sig själva, att bara ses för en ”fika” räcker inte för att få till stånd en förändring. Träffarna är lustfyllda och det sociala sammanhanget behövs för att våga gå utanför sin trygghetszon, vilket i sin tur bidrar till deras utveckling, säger Paula Bergman, doktorand på Hälsohögskolan vid Jönköpings universitet.

En av deltagarna berättar om att testa att dreja, i en intervju på Jönköpings universitets hemsida.

– Jag tänkte bara ”hur ska det här gå, det här kommer inte jag och klara”, men sen när jag väl var där första gången vill jag bara tillbaka. Jag vill göra det igen, det var skitkul. […] Man känner att man klarar av någonting, det är ju jättebra för självkänslan liksom.

Störst effekt hos deprimerade

Efter sex och tolv månaders behandling hade den psykiska ohälsan minskat hos deltagarna i kulturaktiviteter jämfört med kontrollgruppen. Stört effekt syntes hos personer med depression.

– Studien visar att det ger resultat, det betyder mycket för de här personerna att få vara med i ett sammanhang. Det är därför viktigt att fler får möjlighet att delta i kultur på recept som ett alternativ eller komplement till sin konventionella sjukvård, säger Paula Bergman.

Aktiviteterna kräver inte prestation, och är frivilliga. Behandlingen fungerar även arbetsförberedande i bemärkelsen att deltagarna behöver passa tider, träffa nya människor och besöka nya platser.

Sex regioner ingick i studien: Region Jönköpings Län, Region Östergötland, Region Kalmar Län, Region Uppsala, Region Blekinge samt delar av Västra Götalandsregion.

Motivation och självkänsla stärks

Parallellt testar och utvärderar Region Skåne metoden i ett forskningsprojekt som pågår fram till sommaren 2024. Några exempel på kulturaktiviteter som erbjuds patienterna är stadsvandringar, gemensam högläsning och konserter på Malmö Opera.

Resultaten är hittills goda, menar Anita Jensen, kultur -och hälsostrateg vid Kompetenscentrum primärvård som leder forskningsprojektet inom Region Skåne.

– Vi kan genom vår forskning se att motivation och välbefinnande samt den positiva självkänslan stärks hos deltagarna liksom sociala relationer och samhörighet till samhället, säger hon i en intervju på den nationella kunskapsplattformen Mötesplats social innovation.

Kultur på recept är ett bra komplement till medicinsk behandling av psykisk ohälsa, menar Sofia Carlin, leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi, som också deltar i Region Skånes projekt.

– En fara är att vården behandlar onödigt många medicinskt och därmed gör normala känslor och reaktioner sjukliga i onödan. Vården behöver fler verktyg och här är Kultur på recept ett bra komplement, säger hon och fortsätter.

– Det man bland annat behöver göra för patienter med psykisk ohälsa, vilket Kultur på recept gör, är att hjälpa patienterna hitta nya beteenden och rutiner. Dessa rutiner och aktiviteter behöver vara kravlösa, sociala och meningsfulla, säger Sofia Carlin.

En fördel är att verktyget Kultur på recept tar patienterna ut från vårdcentralen, menar Yvonne Lindberg, Leg kurator och rehabkoordinator.

– För vissa patienter var vi annars de enda som såg dem. Vi ser att Kultur på recept-deltagarna fått nya kontakter och intressen. Att de har hittat tillbaka till lust och glädje. Deras behov av vårdkontakt har minskat. Det blev ett steg vidare där patienterna hamnar i ett nytt sammanhang och bryter sin sociala isolering, säger hon.

Radar

Vårt kollektiva självbedrägeri kring djur

Är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs, skriver Martin Smedjeback, ordförande i Save Movement Sverige.

Såg du på TV4-nyheterna måndagen den 4 december? I så fall kunde du se kycklingar som slungades omkring på rullband i en gigantisk maskin och klämdes till döds. Skadade och sjuka kycklingar lämnades i backar där de åt på varandra. Det var Djurrättsalliansen som hade filmat med dold kamera inne på en av Kronfågels kläckerianläggningar. Om du är som de flesta så mådde du illa av att se bilderna. Kanske du till och med bytte kanal för att du inte ville se det? Reaktionerna visar att vi bryr oss om djur och lidandet de utsätts för. 

Kronfågels VD Fredrik Strømmen säger om bilderna: ”Så det jag ser här är någonting som absolut inte följer våra rutiner.” Det är som det alltid brukar låta när djuren plågas i Sveriges djurfabriker. Det är enskilda undantag som ska åtgärdas snabbt — vill de få oss att tro. ”Jag och alla våra medarbetare har ju djurvälfärd som första prioritet och högsta mål” säger också Kronfågels VD. Är det någon som fortfarande tror på detta? Jag tror att många av oss konsumenter VILL så gärna tro det eftersom vi inte gärna ändrar våra vanor. Därför är vi extra lättlurade när det gäller påståenden som dessa. 

Men är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs. När vi betraktar kännande varelser som en produkt (dessutom billig) som ska framställas i snabb takt för högsta profit så leder det med säkerhet till stort lidande. Vi har alla en moralisk plikt att granska hur djuren behandlas i djurindustrin eftersom det är vi som stödjer den med våra inköp.

Sanningen är endast några googlingar borta. När du har sett hur djuren har det så fråga dig: stämmer detta överens med dina värderingar? Om inte så är det dags att öppna dörren för en ny kulinarisk värld – alla fantastiska smaker och former från växtriket! Mycket av det känner du redan igen, men du kan få en chans att testa nya växtbaserade produkter och recept som inte har en stark bismak av lidande och död.