Radar

Regeringen vill öka kunskap om självmord

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att förbättra kunskapen om att förebygga och förhindra självmord.
Socialtjänst och hälso- och sjukvård måste bli bättre på suicidprevention. Det anser regeringen, som nu ger Socialstyrelsen uppdraget att förbättra kunskapen om att förebygga och förhindra självmord.

Socialstyrelsen ska de kommande fyra åren få totalt elva miljoner kronor för att ta fram och sprida kunskap om suicidprevention till de aktörer som kan tänkas möta människor med så allvarlig psykisk ohälsa att det finns risk att de tar sina liv.

– Meningen är att Socialstyrelsen ska jobba med det här fram till 2022. De ska ta fram kunskapsunderlag men också sprida den kunskapen till hälso- och sjukvården och socialtjänsten under de kommande åren, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Hon säger att omkring 90 procent av de personer som tar sitt liv en tid dessförinnan sökt hjälp inom hälso- och sjukvården och även varit i kontakt med socialtjänsten.

– Då ser vi att det är två omfattande stora verksamheter som behöver få bättre kunskap för att se och för att bättre hantera den situation som de här människorna befinner sig i, säger Lena Hallengren.

Uppdraget handlar inte enbart om att förebygga och förhindra utan innefattar även att sprida kunskap om hur man ger stöd efter ett självmord. Då handlar det om anhöriga som behöver bli sedda och uppmärksammade.

Socialstyrelsens uppdrag

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram och sprida kunskap i syfte att stödja hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete med att förebygga suicid.

Uppdraget ska slutredovisas till socialdepartementet senast den 30 november 2022. En delrapportering av uppdraget ska ske årligen senast samma datum.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 miljoner kronor 2019. Regeringen beräknar att avsätta ytterligare 3 miljoner kronor under 2020, 3 miljoner kronor under 2021 samt 3 miljoner kronor 2022.

Källa: Regeringen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV