Radar

Få floder i världen strömmar fritt

Drygt en tredjedel av världens floder, cirka 37 procent, strömmar fritt.

Endast en tredjedel av världens längsta floder strömmar fritt, visar en ny studie. Det får stora konsekvenser för viktiga delar av ekosystemet.

Forskare vid McGill-universitetet i Kanada, tillsammans med bland annat Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, konstaterar även att få av de längsta floderna har en direkt koppling från källan till havet.

Enligt studien, som publicerats i tidsskriften Nature, hittas de fritt strömmande floderna främst på avlägsna platser, bland annat Arktis och Amazonasbäckenet.

”Bara lite drygt en tredjedel (37 procent) av jordens 246 längsta floder strömmar ännu fritt enligt vår studie. Dammar och magasin minskar drastiskt de många nyttor som välmående vattendrag erbjuder människan och naturen världen runt”, säger Christer Nilsson, professor vid Umeå universitet och SLU i ett pressmeddelande.

Floder som får strömma fritt bidrar till en rikare biologisk mångfald, lindrar effekterna av översvämningar och torrperioder och minskar erosionen för jordbruksmark. Byggen av dammar och magasin gör i stället att floder splittras och förbindelserna minskar, enligt forskarna.

Även klimatförändringar pekas ut som ett hot mot världens floder där varmare temperaturer påverkar vattenkvaliteten och flödesmönstren.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV