Radar

10 maj tar EU:s resurser slut för i år

I Sverige lever vi som om vi hade nästan 4 planeter.

På fredag den 10 maj infaller Overshoot Day i EU. I genomsnitt lever EU-invånarna som om det fanns 2,8 jordklot till förfogande. Om alla på jorden konsumerade på samma sätt skulle vi ha gjort slut på planetens årliga budget av förnybara resurser redan nu den 10 maj.

– Det är dags för EU-ledarna att agera kraftfullt och få in unionen på en hållbar väg, uppmanade WWF inför toppmötet i Rumänien som inleddes 9 maj i ett pressmeddelande. 

EU utgör 7 procent av jordens befolkning men använder 20 procent av resurserna. Inget medlemsland har en hållbar resursförbrukning – och Sverige är en av ”värstingarna” med en konsumtion som motsvarar nästan 4 planeter. Det visar sammanställningen som Global Footprint Network gjort.

Störst fotavtryck per capita i EU har Luxemburg, Estland, Danmark, Sverige, Lettland och Finland – följt av Belgien, Malta, Tjeckien och Litauen.

– Vår överkonsumtion och vårt sätt att producera och konsumera är oansvarigt och kan få farliga konsekvenser. EUs ledare måste agera omedelbart. Vi befinner oss i en akut risksituation och måste styra in på en mer hållbar framtid för Europa och för världen. Många fler kraftfulla åtgärder krävs för att skydda och återställa naturen i Europa och göra EU klimatneutralt till år 2040, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för WWF.

WWF kräver att de globala målen och Agenda 2030 ska ligga till grund för allt som medlemsländerna gör. En europeisk hållbarhetspakt bör antas i kölvattnet av EU-valet 26 maj och omfatta konkreta åtgärder för klimatet och miljön.

Åtgärder som kan minska fotavtrycket och flytta EUs Overshoot Day i rätt riktning är att kraftigt minska matsvinnet och köttkonsumtionen, samt att ställa om till mer resurseffektiva städer med hållbara, effektiva och förnybara energi- och transportsystem, enligt WWF.

Overshoot Day 

Overshoot Day (myntat av den internationella organisationen Global Footprint Network) visar hur vi överkonsumerar jordens resurser. Det mäts genom det ekologiska fotavtrycket. På bankspråk innebär det att vi börjar leva på kapitalet och inte på räntan.

Fram till 1970-talet levde jordens befolkning globalt sett inom ramarna för vår planets resurser. Men sedan dess har Overshoot day – eller den ekologiska skuldens dag, som dagen kallas på svenska – kommit tidigare och tidigare.
WWF uppmanar EUs ledare att minska EUs ekologiska fotavtryck så att vi kan leva upp till våra internationella åtaganden:
1. Växla till en hållbar konsumtion och ett hållbart livsmedelssystem
2. Gör Europa klimatneutralt till 2040
3. Återställ vår natur
4. Skydda haven
5. Investera i en hållbar framtid
Källa: WWF

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV