Radar

Stadsodlingsföretag i konkurs

Hydroponisk inomhusodling hos food tech-startupen Grönska.

Det omskrivna svensk-amerikanska bolaget Plantagon, som utvecklar teknik för inomhusodling i stadsmiljö, har försatts i konkurs. Tekniken har förespråkats som ett sätt att minska beroendet av importerad mat och bidra till lösningar på den globala matkrisen. Men kritikerna pekar på stor miljöbelastning.

Plantagon har varit uppmärksammade för sina visionära projekt för inomhusodling i Linköping. Företaget jobbar med att ta fram teknik för inomhusodling och driver, via ett dotterbolag, en inomhusodling i DN-husets källare i Stockholm. Nu har Plantagon International försatts i konkurs.

Huvudanledningen är brist på pengar. Företaget har gått med förluster sedan 2008, och har nu skulder och fordringar på runt 13 miljoner kronor.

– Det är egentligen bara det. Möjligheterna och affärerna är fantastiska och ligger en bit framåt i tiden. Styrelsen och ägarna kände, med tanke på de anställda, att vi var tvungna att sätta företaget i konkurs, säger Plantagons vice vd Owe Pettersson till AGFO.

Tanken med nya odlingstekniker som till exempel vertikal inomhusodling  är att minska beroendet av importerad mat och bidra till lösningar för den globala matkrisen och klimatkrisen.

Miljövinsten ifrågasatt

Som Syre Stockholm skrivit om tidigare går det inte att ge ett enkelt svar på om vertikal odling verkligen är en miljövinst, enligt en studie från Svenska miljöinstitutet IVL 2018, där forskarna bland annat gjort livscykelanalyser av ett vertikalt odlingsföretag i Stockholm.

Odlingarna är visserligen skyddade från kyla, skadedjur och bakterier i någon mån, de läcker inte näring eftersom systemen är slutna, och använder mindre vatten jämfört med konventionell odling. Däremot kräver de mer energi än konventionell odling, i form av konstgjort ljus, i vissa fall uppvärmning, och därtill används ofta plast i odlingskärlen.

Bättre med småjordbruk

I en debattartikel i tidningen ETC nyligen skrev den internationella människorättsorganisationen FIAN om inomhusodling att ”det som går att odla på detta vis är snabbväxande, näringsfattiga bladväxter som sallat och örter.”

Istället för högteknologiska lösningar som inomhusodlingar belyst av LED-lampor förespråkar FIAN småjordbruk.

”Enligt institutioner som FAO, FN och Världsbanken är mer stöd till och utveckling av småskaliga jordbruk den verkliga nyckeln till matkrisen. De kan dessutom vara nyckeln till klimatkrisen.”

”Istället för att satsa på små plantor insvepta i lager på lager av teknologi skulle Sverige kunna bidra till att skydda dem. Detta kan göras på flera sätt. Genom att stödja småbruk i Sverige där efterfrågan på närodlat och ekologiskt exploderar medan jordbruksmarken växer igen eller bebyggs”, skriver de vidare.