Radar

Köttätandet minskar – men produktionen ökar

Svenskarnas köttkonsumtion fortsätter att minska, enligt Jordbruksverket.

Svenskarna äter mindre kött än på tio år, enligt nya siffror från Jordbruksverket. Under 2018 sjönk konsumtionen för andra året i rad till 83,5 kg per person – 2,2 kg mindre än föregående år.

Denna utveckling kommer sannolikt att fortsätta, enligt Åsa Lannhardt, jordbrukspolitisk utredare på Jordbruksverket.

– I bland kan man se att saker som sjukdomar och finanskriser påverkat köttkonsumtionen på kort sikt. Men nu är det är flera trender som sammanfaller som gör att den antagligen kommer att fortsätta minska, säger hon till SVT Nyheter.

Samtidigt ökade produktionen av svenskt nöt-, gris- och lammkött med 3,6 till 6,5 procent. Produktionen av matfågel minskade dock med 1,5 procent.

Siffrorna innebär att andelen svenskt kött och matfågel som konsumeras i Sverige steg. God efterfrågan, stabila producentpriser och ett stort intresse för närproducerad och hållbar mat framhålls som skäl.

För andra året i rad minskade även köttimporten, efter att länge ha ökat stadigt sedan Sveriges inträde i EU.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV