Zoom

Flera mord på aktivister i år

Victoria Tauli-Corpuz, FN:s särskilda rapportör för urfolks rättigheter, påminner om att regeringarna i regionen har internationella skyldigheter att garantera ursprungsbefolkningars rättigheter.

Början av 2019 har inte inneburit någon ljusning när det gäller morden på aktivister och journalister i Latinamerika. Ana María Rodríguez från den colombianska juristkommissionen säger att situationen är fortsatt svår på många håll i landet. Hittills i år har 20 människorättsaktivister mördats.

– Vi ser fortfarande inte några effektiva åtgärder från staten för att kunna garantera säkerheten för människorättsförsvarare, säger Ana María Rodríguez till IPS.

Många av offren kommer från områden som tidigare kontrollerades av Farc-gerillan. Grupperingen har nu blivit ett politiskt parti och sitter i parlamentet efter att ha undertecknat ett fredsavtal med regeringen 2016.

– Saker har försenats och det finns bristande överensstämmelser med fredsavtalet och det har bidragit till att människorättsaktivister står utan skydd, förklarar Ana María Rodríguez.

Hittills i år har sex människorättsförsvarare och tre journalister mördats i Mexiko.

Samtidigt är regionen drabbad av flera pågående kriser, däribland i Nicaragua och Venezuela. I Brasilien har den nytillträdde presidenten Jair Bolsonaro riktat öppna hot mot civilsamhället och i Mexiko har president Andrés Manuel López Obrador gjort uttalanden mot organisationer och journalister som intar en kritisk hållning.

FN:s särskilda rapportör för urfolks rättigheter, Victoria Tauli-Corpuz, påminner om att regeringarna i regionen har internationella skyldigheter att garantera ursprungsbefolkningars rättigheter, skydda människorättsförsvarare och se till att journalister kan verka fritt.

I en rapport som hon presenterade i oktober lyfte hon fram att Mexiko gjort sig skyldig till brott mot mänskliga rättigheter när det gäller ursprungsbefolkningars rätt att konsulteras vid energi-, mark- och turismprojekt i deras områden.