Radar

Amsterdam ska förbjuda förorenande bilar

Amsterdam kommer att förbjuda fossilbränsledrivna bilar år 2030.

Nederländernas huvudstad Amsterdam kommer att bannlysa bensin- och dieseldrivna fordon från och med år 2030. Målet är att förbättra luftkvaliteten i staden.

Luftföroreningar utgör en av de största hälsoriskerna i Amsterdam, säger stadens trafikråd Sharon Dijksma.

En stor del av den nederländska befolkningen väljer cykeln, men luftkvaliteten är ändå sämre än EU-regler tillåter, främst på grund av tung trafik i storstäderna Amsterdam och Rotterdam.

Det nederländska hälsodepartementet har varnat för att de nuvarande nivåerna kan orsaka lungsjukdomar och att lång tid av exponering kan korta den förväntade livslängden med mer än ett år.

Från och med nästa år är det förbjudet att köra dieselbilar som tillverkades före år 2005 i Amsterdam.