Radar

”Skapa större hållbarhet i finansbranschen”

Skövling av regnskog i Uganda.

I en debattartikel på DN Debatt idag (30 april) föreslår organisationerna bakom Fair Finance Guide politiska åtgärder på tre områden för att skapa mer hållbara spelregler i finansbranschen.

Skandalerna kring svenska bankers inblandning i omfattande penningtvätt och skatteflykt visar på systemfel i finansbranschens arbete med hållbarhet och samhällsansvar, menar debattörerna.

Dessutom fortsätter bankerna att investera svenska spar- och pensionspengar i företag som förstör klimatet och bidrar till negativ påverkan på mänskliga rättigheter. 

Bankerna investerar i fossil energi

Som exempel nämns svenska bankers kopplingar till regnskogsskövling på Borneo,  vapenexport till länder som kränker mänskliga rättigheter och till företag i gruvbranschen som påverkar mänskliga rättigheter negativt.  

Enligt organisationernas granskningar har de sju största bankerna i Sverige de senaste åren investerat över 44 miljarder kronor i fossil energi men bara 9,8 miljarder kronor i hållbar energi, och Nordea och SEB har lånat ut flera miljarder till stora kol- och oljebolag.

Skandaler kring skatteflykt 

”Flera storbanker har också kopplats till upprepade skandaler kring skatteflykt och penningtvätt, nu senast Swedbank, Nordea och Danske bank, där tusentals miljarder kopplade till misstänkt kriminalitet slussats ut till skatteparadis genom bankerna”, skriver debattörerna.

Fair Finance Guide föreslår politiska åtgärder på tre områden för att skapa mer hållbara spelregler i finansbranschen:

1. Öka insynen i bankers och andra finansaktörers investeringar och utlåning. 

2. Gör det enklare för spararna att göra informerade val så att de kan lita på hållbarhetsinformationen.

3. Skärp regelverk och tillsyn för att till exempel motverka penningtvätt.

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.