Radar

”Skapa större hållbarhet i finansbranschen”

Skövling av regnskog i Uganda.

I en debattartikel på DN Debatt idag (30 april) föreslår organisationerna bakom Fair Finance Guide politiska åtgärder på tre områden för att skapa mer hållbara spelregler i finansbranschen.

Skandalerna kring svenska bankers inblandning i omfattande penningtvätt och skatteflykt visar på systemfel i finansbranschens arbete med hållbarhet och samhällsansvar, menar debattörerna.

Dessutom fortsätter bankerna att investera svenska spar- och pensionspengar i företag som förstör klimatet och bidrar till negativ påverkan på mänskliga rättigheter. 

Bankerna investerar i fossil energi

Som exempel nämns svenska bankers kopplingar till regnskogsskövling på Borneo,  vapenexport till länder som kränker mänskliga rättigheter och till företag i gruvbranschen som påverkar mänskliga rättigheter negativt.  

Enligt organisationernas granskningar har de sju största bankerna i Sverige de senaste åren investerat över 44 miljarder kronor i fossil energi men bara 9,8 miljarder kronor i hållbar energi, och Nordea och SEB har lånat ut flera miljarder till stora kol- och oljebolag.

Skandaler kring skatteflykt 

”Flera storbanker har också kopplats till upprepade skandaler kring skatteflykt och penningtvätt, nu senast Swedbank, Nordea och Danske bank, där tusentals miljarder kopplade till misstänkt kriminalitet slussats ut till skatteparadis genom bankerna”, skriver debattörerna.

Fair Finance Guide föreslår politiska åtgärder på tre områden för att skapa mer hållbara spelregler i finansbranschen:

1. Öka insynen i bankers och andra finansaktörers investeringar och utlåning. 

2. Gör det enklare för spararna att göra informerade val så att de kan lita på hållbarhetsinformationen.

3. Skärp regelverk och tillsyn för att till exempel motverka penningtvätt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV