Radar

FN: Omedelbara åtgärder mot antibiotika krävs

Antibiotikaresistenta bakterier på ett laboratorium.

Världens länder måste omedelbart ta tag i problemet med antibiotikaresistens. Annars kommer snart miljontals människor att dö varje år och ekonomin skadas på liknande sätt som under finanskrisen, enligt en ny rapport.

Den skarpa varningen kommer från Världshälsoorganisationen WHO och FN-organisationen ICGA (Interagency Coordinationg Group on Antimicrobial Resistance) där de båda organisationerna i en ny rapport kartlagt problematiken kring antibiotikaresistens. Det vill säga det faktum att antibiotika – på grund av överanvändning – blir allt mindre effektivt. Bakterierna blir motståndskraftiga eller resistenta.

Slutsatsen är att alltfler sjukdomar, inklusive lung- och urinvägsinfektioner samt sexuellt överförbara sjukdomar, inte kommer gå att behandla längre. Detta samtidigt som livräddande medicinska ingrepp, som kirurgi, kommer att bli betydligt mer riskfyllda.

Tio miljoner dödsfall

I nuläget beräknas runt 700 000 personer dö på grund av denna resistens varje år, men till år 2050 kommer siffran att vara uppe i tio miljoner.

”Antimikrobiell resistens är ett av de största hoten mot världssamfundet. Den här rapporten visar på djupet och omfattningen av de åtgärder som behövs för att motverka dess uppkomst och skydda ett helt sekel av medicinska framgångar”, säger Amina Mohammed, vice generalsekreterare för FN, i ett pressmeddelande.

Dessutom, konstaterar rapportförfattarna, kommer världsekonomin att drabbas så att skadorna år 2050 kommer att likna skadorna som uppstod under finanskrisen 2008–2009.

Konkreta råd

Organisationerna vill därför att världens länder ska införa striktare regulatoriska system, för att få stopp på överanvändningen av antibiotika, och investera i forskning och utveckling för att möta hotet. Vissa särskilt viktiga antibiotika bör dessutom omedelbart fasas ut inom jordbruket.

Rekommendationerna är också att inte bara ländernas respektive regeringar engagerar sig, utan också privata sektorer samt forsknings- och civilsamhället.

”Vi befinner oss vid en kritisk tidpunkt i kampen för att skydda de allra viktigaste medicinerna. Den här rapporten kommer med konkreta rekommendationer som kan rädda tiotusentals liv varje år”, säger WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens innebär att en mikroorganism, oftast en bakterie, utvecklat motståndskraft mot antibiotika eller mot läkemedel som är bakteriedödande eller som hämmar bakteriernas tillväxt.

Hos alla bakterier finns genetiska varianter, varav några är mer motståndskraftiga mot antibiotikans effekter än andra.

Resistens utvecklas när dessa varianter gynnas genom naturligt urval och blir dominerande i bakteriestammen, vilket sker när antibiotika används.
Risken för att resistens uppkommer minskar om antibiotikan inte används i onödan, samt om bakterierna inte utsätts för alltför låga eller kortvariga doser.

Källa: NE

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV