Radar

Risk för ny vattenkris i sommar

En ny vattenkris kan vänta i sommar.

En ny vattenkris kan vänta i sommar. Grundvattennivåerna ser på många håll klart sämre ut än inför förra sommaren. Nu när värmen och grönskan kommit igång krävs mycket regn för att nivåerna ska återhämta sig.

– Vi har ett sämre utgångsläge i år jämfört med för ett år sedan vid den här tiden, säger Bo Thunholm, hydrogeolog och grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning (SGU).

– Förutsättningarna för att vi ska få en återhämtning av grundvattennivåerna är inte särskilt bra. Det krävs väldigt stora nederbördsmängder nu när värmen och grönskan har kommit igång.

Grundvattennivåerna är i april låga både i de stora grundvattenmagasinen, som står för den kommunala vattenförsörjningen, och de små, som främst försörjer de med egen brunn.

Sjunkit snabbt

I mars syntes en återhämtning i de små magasinen, men den är nu utraderad.

– Nivåerna har sjunkit väldigt snabbt där. De som har egna brunnar i södra Sverige, framför allt Götaland och Svealand, bör vara lite mer vaksamma än tidigare, säger Bo Thunholm.

Det kan vara läge att redan nu iaktta viss försiktighet när det gäller att bevattna gräsmattor och rabatter, säger han.

– Det brukar dra mycket, så det bör man kanske vara lite försiktig med.

Även kommunerna måste vara beredda att vidta åtgärder. Sker ingen återhämtning, i form av rejält regnig vår, räknar SGU med fortsatt sjunkande grundvattennivåer och då väntar sannolikt en repris på fjolårets situation med kommunala bevattningsförbud för att exempelvis vattna gräsmattor, fylla pooler och använda vattenspridare.

Redan infört

Extremt låga grundvattennivåer riskerar främst att drabba Götaland och Svealand, och i synnerhet kustnära områden som Stockholms skärgård och Gotland, enligt SGU.

Gotland införde redan den 1 april bevattningsförbud över hela ön.

– Vi har ett besvärligt läge sedan tidigare och har inte kommit ikapp sedan i fjol. Grundvattennivåerna i de stora magasinen är låga eller mycket låga, säger Peter Daun, kommunikatör på tekniska förvaltningen på Region Gotland.

Förbudet innebär att man exempelvis inte får vattna med slang, inte tvätta bilen hemma och inte får fylla poolen med vatten från det kommunala nätet. Restriktionerna tas ändå väl emot av invånarna, enligt Daun.

– Man förstår allvaret och alla drar sitt strå till stacken, säger han.
Även Sala kommun har infört bevattningsförbud i april.

Tufft för bönder

För jordbruket kan det bli riktigt tufft om grundvattennivåerna inte återhämtar sig, enligt Bo Thunholm på SGU.

– Dels påverkas bevattningen men kanske ännu mer bönder med stora djurbesättningar som har dagliga behov av stor vattenkonsumtion. Där är det kritiskt om det skulle bli problem med vattenförsörjningen, de kan råka väldigt illa ut, säger Bo Thunholm.

Grundvatten

Grundvatten är beteckningen på det vatten som finns under jord eller i berggrunden. Det bildas av nederbörd i form av regn eller som smältvatten.

Cirka hälften av dricksvattnet i Sverige kommer från grundvattenmagasinen.
Förra sommarens värmebölja fick grundvattennivåerna att sjunka snabbt, på flera håll till rekordlåga nivåer, och en rad kommuner införde bevattningsförbud. Ytterligare många kommuner gick ut med uppmaningar till invånarna om att vara försiktiga med vattenanvändningen.

Den period med flest bottenrekord i grundvattenmagasinen är 1976–1977, följt av 2016–2017 och därefter 1996–1997.

Källa: NE, TT:s nyhetsarkiv, SGU, Svenskt vatten