Radar

En miljon arter riskerar försvinna

Djur och natur trängs ut när vi producerar mat och energi.

Av jordens åtta miljoner arter hotas uppemot en miljon av utrotning. Det är en av slutsatserna i en kommande rapport från FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES.

Den minskande tillgången på ren luft, rent vatten och alla andra element som krävs för att jordens biologi ska kunna fortsätta fungera väl är ett lika stort hot mot planeten som klimatförändringarna.

Om inget görs för att lösa situationen kommer mellan en halv och en miljon arter att försvinna. Det är den alarmerande huvudpunkten i den rapport som den mellanstatliga organisationen IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) ska presentera i maj.

Sjätte massutrotning

En sammanfattning på 44 sidor av den slutliga rapporten på 1 800 sidor har spridits, och det underliggande budskapet kommer inte att ändras, skriver nyhetsbyrån AFP.

– Vi måste erkänna att klimatförändringar och en förlust av natur är lika viktigt, inte bara för miljön, utan även för utvecklingen och världsekonomin, säger Robert Watson, ordförande för IPBES, till AFP.

Den höga takten av utrotning är enligt rapporten redan tio till hundra gånger högre än den i genomsnitt varit under de senaste tio miljoner åren. Flera experter som medverkar i studien anser att en sjätte massutrotning under de senaste 500 miljoner åren redan har inletts.

Klimatsmart ingen räddning

Den senaste massutrotningen skedde för 66 miljoner år sedan när en asteroid svepte bort en majoritet av jordens arter, bland annat dinosaurierna.

Dagens utrotning av arter har ett klart samband med klimatförändringarna på jorden, men kampen mot klimatförändringarna går inte alltid ihop med kampen för den biologiska mångfalden.

Övergången mot grönare energi och en ökad produktion av biobränsle innebär bland annat att djur och natur trängs ut. Biobränslet kräver helt enkelt mer mark för att odlas.

Sättet vi producerar mat och energi underminerar naturens egna självreglerande system, säger Robert Watson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV