Radar

40-procentig asylminskning i EU

Skymningen faller över flyktinglägret Moria på grekiska ön Lesbos.

Antalet personer som fick asyl i EU under 2018 sjönk med nästan 40 procent jämfört med året innan. Fortfarande är ändå siffran dubbelt så hög som före  2015.

Enligt ny samlad statistik från Eurostat gav de 28 EU-länderna skydd åt totalt 333 400 människor som sökte asyl under 2018.

I vanlig ordning toppar Tyskland statistiken överlägset, med nästan 140 000 ja-beslut under 2018. Sverige landar på femte plats i listan, med 19 605 positiva asylbesked. Sett per capita ligger dock Sverige på andra plats, bakom Österrike.

De fyra EU-länder som kraftigast motsätter sig EU-kommissionens förslag om en gemensam fördelning av antalet asylsökande – Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien – gav i fjol asyl åt tillsammans 1 010 personer – ungefär lika många som fick asyl i Luxemburg.

Nedåtgående trend fortsätter

Av dem som fick asyl i EU i fjol var 29 procent från Syrien, 16 procent från Afghanistan och 7 procent från Irak.

Fjolårets siffror innebär att den kraftigt nedåtgående trenden fortsätter efter rekordåret 2016. Det året gavs skydd till över 700 000 personer, vilket sedan minskade med 25 procent till 2017 och sedan med ytterligare 40 procent till i fjol.

Även antalet människor som söker asyl fortsätter neråt – i fjol med 11 procent, jämfört med året innan.

En bra bit återstår ändå till hur läget var före den så kallade flyktingkrisen  under sommaren och hösten 2015. Under 2013 och 2014 gavs asyl i EU till 135 000 respektive 185 000 personer.