Radar

V och KD i gemensam aktion mot penningtvätt

Vänsterpartiets ekonomiske talesperson Ulla Andersson.

Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har funnit varandra. I ett gemensamt initiativ i finansutskottet vill partierna att utskottet föreslår regeringen att stärka arbetet mot penningtvätt. ”Politiken har ibland sina överraskningar,” säger Vänsterpartiets talesperson Ulla Andersson.

Enligt Kristdemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson Jakob Forssmed befinner sig bankerna i dag i en förtroendekris efter de omfattande och återkommande skandalerna kring misstänkt penningtvätt. Politiken måste ta sitt ansvar för att se till att detta inte fortsätter.

– Regeringen har skällt men varit senfärdig, säger Forssmed.

De båda partierna vill nu att regeringen senast i juni tillsätter en utredning i syfte att stärka arbetet mot penningtvätt och annan verksamhet som kan skada förtroendet för bankväsendet. Utredningen bör bland annat se över hur Finansinspektionens kapacitet kan stärkas, om det behövs ökade resurser samt särskilda karantänsregler för personal som köps över till bankerna.

Regelverket för hur och när Finansinspektionen får ingripa mot bankerna bör ses över, liksom om sanktionerna kan komma snabbare och vara högre än i dag mot bankerna, anser partierna.

Utredningen bör även se över om Finansinspektionens nuvarande struktur och arbetssätt är tillräckligt eller om det behövs en ny myndighet.

Det behövs en majoritet i finansutskottet för att förslaget ska bli ett tillkännagivande från riksdagen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV