Radar

Tjugo minuter i naturen ger kraftigt sänkta stressnivåer

Stadsbor minskar sina stressnivåer tydligt redan efter 20 minuter i naturen.

En ny studie visar att stadsbor minskar sina stressnivåer tydligt redan efter 20 minuter i naturen. De skogar som fungerar bäst för återhämtning är de äldsta skogarna med höga träd, enligt forskning.

Det är välkänt att vi blir avstressade av att vara i naturen. I en ny studie från University of Michigan försökte forskarna visa hur länge och hur ofta vi behöver vistas i naturen för att sänka stressnivåerna, rapporterar Natursidan. 

Forskarna följde 36 stadsbor under åtta veckor, som ombads vistas i naturen minst tre gånger i veckan minst tio minuter per gång. Vad som var ”natur” var upp till personerna att avgöra, men det skulle vara utomhus. 

För att minska stressen skulle deltagarna vara i dagsljus och fick inte använda sociala medier, mobiltelefon, samtala, läsa eller träna något aerobicspass.

Gammal skog mest lugnande

Forskarna kom fram till att redan efter 20 minuter minskades stressnivåerna avsevärt och mellan 20 och 30 minuter minskade de som mest. Att vistas i naturen i över 30 minuter gav fortsatt effekt i form av sänkta nivåer, men nivåerna sänktes betydligt långsammare.

För att minska stressnivåerna på ett så effektivt sätt som möjligt rekommenderar studien att sitta eller promenera i ett område som ger naturkänsla under åtminstone 20-30 minuter.

Forskare vid SLU i Umeå och Alnarp har tidigare undersökt vilka skogar som fungerar bäst för människor som söker återhämtning. De kom fram till att det är trädens ålder och höjd och skogens gleshet som avgör om skogen har hög rehabiliteringspotential. Det måste inte vara ett så stort område, men det ska finnas möjlighet att sitta ned och vila i avskildhet.

– Vi räknade med att skogen behöver vara över 70 år gammal och över 16 meter hög för att ha ett värde ur rehabiliteringssynpunkt, sa Eva-Maria Nordström, forskare vid SLU i Umeå, i ett pressmeddelande.