Radar

Israelisk människorättsorganisation skeptisk till USA:s fredsplan

Amit Gilutz, talesperson för den israeliska människorättsorganisationen Btselem.

Israeliska människorättsorganisationen Btselem är pessimistisk inför möjligheterna till fred efter parlamentsvalet – och inför ett kommande amerikanskt fredsförslag. ”Det internationella samfundet måste sätta press på Israel”, säger talespersonen Amit Gilutz till TT. 

Han har bara varit i Sverige en dag, men hunnit lägga märke till att Stockholm är belamrat med färggranna elsparkcyklar som står parkerade i drivor längs trottoarerna, precis som i hemlandet.

– Det är likadant i Tel Aviv, de är en plåga, säger han skämtsamt och slår sig ned vid en uteservering på Sergels torg.

Amit Gilutz är på Sverigebesök under en vecka, bland annat för att berätta för studenterna på Kungliga konsthögskolan om organisationens arbete med att dela ut videokameror till palestinier på den ockuperade Västbanken. Målet är att dokumentera misstänkta övergrepp från israeliska soldater och bosättare – mobilkamerorna som var och varannan palestinier har i fickan är helt enkelt inte tillförlitliga i mörker och på avstånd.

– Det är en sak att få siffror upplästa för sig eller höra ett vittnesmål, men en annan sak att se ett videoklipp. På grund av att medierna har blivit så visuella har projektet gjort det möjligt för oss att nå ut med berättelser om ockupationen. Det har blivit svårare att prata om de här frågorna i takt med att samhällsdebatten rört sig högerut, säger han.

"Kontrollerar palestinierna"

Några timmar efter intervjun meddelade Israels president Reuven Rivlin att den sittande premiärministern Benjamin Netanyahu återigen får i uppdrag att bilda regering, sedan hans högerkoalition gått segrande ur valet som hölls nyligen.

Amit Gilutz konstaterar att de partier som motsätter sig ockupationen fick minskat stöd. Han är mycket kritisk till både Netanyahu och oppositionsledaren Benny Gantz.

– I mittfåran av israelisk politik handlar diskussionen om hur vi fortsätter vår kontroll över palestinierna, om vi gör det med mer eller mindre kraft, och om processen att ta över deras land, vatten och resurser ska gå snabbare eller inte. Inte om att hitta en väg till en framtid där vi inte längre kontrollerar dem mot deras vilja, säger Gilutz.

"Grönt ljus för Israel"

Netanyahu har nyligen öppnat för att annektera israeliska bosättningar på Västbanken, ett uttalande som senare drogs tillbaka. Amit Gilutz tycker dock att annekteringen av bosättningarna redan är genomförd i praktiken, mot bakgrund av att Västbanken har ockuperats i mer än ett halvsekel och att hundratusentals israeler bor i bosättningar som är otillgängliga för palestinier.

Han är pessimistisk inför det amerikanska fredsförslag som väntas inom kort.

– Med tanke på de ensidiga steg som USA har tagit i relation till palestinierna, vare sig det är ambassadflytten till Jerusalem eller det indragna biståndet, är det tydligt att förslaget kommer att innebära grönt ljus för Israel att fortsätta som hittills, säger han.

"Ojämn maktbalans"

Amit Gilutz vill inte svara på frågan om vad den palestinska sidan kan göra annorlunda för att bidra till en fredlig lösning.

– Jag tycker inte att frågan är irrelevant, men det är inte upp till oss som israelisk organisation att säga till palestinierna hur de ska driva sin frihetskamp.

TT: Vilket ansvar har palestinierna för konflikten?

– Maktbalansen är sådan att ansvaret inte kan delas jämnt, allt som får en situation där ett folk ockuperar ett annat att verka symmetrisk är en förvrängning av verkligheten.

– I stället för att fokusera på teoretiska resonemang om delat ansvar, borde vi röra oss framåt mot en framtid som är hållbar för alla i regionen.

Organisationen Btselem

Israelisk frivilligorganisation som dokumenterar misstänkta israeliska övergrepp mot palestinier på den ockuperade Västbanken och i Gaza (som är under israelisk belägring sedan 2007).

Btselem (på svenska ungefär ”till vars avbild” från Moseboken 1:27 i Gamla testamentet) bildades 1989 av parlamentsledamoten Yossi Sarid, som tillhörde flera västerinriktade och socialdemokratiska partier under sin långa politiska karriär.

Har fått flera utmärkelser genom åren, bland annat svenska Advokatsamfundets pris Stockholm Human Rights Award 2014.

Källa: Btselem