Radar

Tallsvamp upptäckt i Sverige

Forskare oroas över upptäckten av svampangrepp på tall i Sverige.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har för första gången i Skandinavien upptäckt svampangrepp av parasiten Lecanosticta acicola på tall.

Angreppet upptäcktes i Alnarpsparken i Lomma, inte långt från lärosätet, på det exotiska trädslaget bergtall (Pinus mugo), som ofta finns i parker och trädgårdar.

”Import av växter till parker och trädgårdar är en vanlig inkörsport för skadegörare. De följer med som fripassagerare på importerade plantor. Väl på plats i sin nya miljö kan de sprida sig till andra växter”, säger Michelle Cleary, forskare vid SLU, i ett pressmeddelande.

Svampsjukdomen gör att barren gulnar, vilket minskar tillväxten och på sikt kan leda till att trädet dör. Forskare i Estland har nyss bevisat att sjukdomen kan spridas till vanlig tall (Pinus sylvestris).

SLU-forskarna oroas över att det ska ske även i Sverige, och vill se en ökad kontroll av handeln med växter.

”Angreppen är anmälda till Jordbruksverket och förhoppningsvis är de avgränsade till fyndplatsen i Alnarp. Men det här är en tickande bomb. Handeln med växter är dåligt kontrollerad och vi vet att det är en inkörsport för skadegörare”, säger Johanna Witzell, skogspatolog vid SLU, i pressmeddelandet.

Tall

Tallen är en barrväxt som kan bli uppemot 30 meter hög och hela 900 år gammal.

Den finns i hela Sverige, liksom övriga Europa och norra Asien. Vanligtvis växer den i mager mark och är tålig, men känslig för förorenad luft.

Trävirket kallas furu, och tallen kan också kallas för fur eller fura.

Källa: NE