Radar

Regeringen reviderar sin plan för växtskyddsmedel

Regeringens reviderade handlingsplan sätter särskilt fokus på pollinerande insekter.

Regeringen har beslutat att revidera sin handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel. Nytt för denna handlingsplan är ett mål för att skydda pollinerande insekter.

– Mycket glädjande! Ett beslut i absolut rätt riktning. Nu gäller det för berörda myndigheter och organisationer att verkligen leva upp till intentionerna i beslutet, säger Biodlarnas ordförande Monica Selling i ett pressmeddelande.

Enligt ett EU-direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel ska nationella handlingsplaner tas fram av alla medlemsstater och skickas till EU-kommissionen. I planen ska medlemsstaterna fastställa kvantitativa mål, riktmärken, åtgärder och tidtabeller för att minska riskerna med och konsekvenserna av användningen av växtskyddsmedel för människors hälsa och miljön. 

Den första svenska handlingsplanen beslutades 2013 av dåvarande regering. Den planen har nu setts över och en reviderad plan beslutades den 11 april.

Särskilt fokus på pollinerade insekter

I den reviderade handlingsplanen beskrivs att arbetet med åtgärder i den tidigare handlingsplanen har gett resultat. ”Sverige har jämfört med många länder i Europa en betydligt lägre användning av växtskyddsmedel per hektar och resthalter från växtskyddsmedel i inhemskt producerade vegetabilier är låga”, går det att läsa på regeringens hemsida. Samtidigt konstateras att arbetet för att minska riskerna behöver fortsätta.

Den reviderade planen innehåller sex mål, varav ett är nytt. Det nya målet lyder: ”Användningen av växtskyddsmedel som är skadliga för pollinerande insekter ska anpassas så att riskerna minimeras”. Syftet är att särskilt sätta fokus på pollinerande insekter.

– Jag är glad att regeringen nu har beslutat att fortsätta det viktiga arbetet med hållbar användning av växtskyddsmedel. Det känns särskilt viktigt att vi sätter fokus på arbetet med att skydda våra pollinatörer, säger Jennie Nilsson landsbygdsminister i ett pressmeddelande.