Radar

Myndigheters koldioxidutsläpp fortsätter att öka

Under 2018 har de samlade koldioxidutsläppen från tjänsteresor och transporter ökat något och uppgår till 410 000 ton.

En redovisning över statliga myndigheters miljöarbete visar att myndigheters koldioxidutsläpp fortsätter att öka långsamt. Energianvändningen ökar medan miljökraven vid upphandlingar minskar. Myndigheter behöver också göra mer för att minska sin miljöpåverkan från tjänsteresor.

Naturvårdsverket har gjort en redovisning över statliga myndigheters arbete med miljöledning 2018. Enligt redovisningen görs mycket, men inte tillräckligt. Myndigheternas koldioxidutsläpp fortsätter att långsamt öka. Även energianvändningen ökar medan andelen miljökrav i upphandlingar minskar.

”Fler åtgärder behöver sättas in och styrmedel nyttjas i större utsträckning av de statliga myndigheterna”, skriver Naturvårdsverket.

Myndigheter med internationella uppdrag och med tillsynsverksamhet behöver minska sin miljöpåverkan från tjänsteresor och transporter, enligt rapporten. De behöver också bli bättre på att väga in miljöperspektivet i olika beslut i det dagliga myndighetsarbetet.

Fler myndigheter producerar egen el

– För oss myndigheter som har ett utpekat ansvar att verka för att nå de nationella miljömålen är det extra viktigt att väga in miljöperspektivet i verksamhetsfrågor, att resa klimatsmart och att energieffektivisera våra lokaler, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Den totala energianvändningen har ökat något sedan 2017. Ökningen kan delvis förklaras med ökad energianvändning för kyla vilket troligen beror på den varma sommaren 2018, enligt rapporten.

Samtidigt har antalet myndigheter som producerar egen el mer än fördubblats jämfört med år 2017.