Zoom

Klimatsmart jordbruk ska stärka freden i Sydsudan

Antony Ezekiel Ndukpo håller upp en säck med förädlade majsfröer som producerats i delstaten Gbudue, där han och andra lokala småbönder fått möjlighet att odla grödor som är mer tåliga mot torka.

I det fattiga och konfliktdrabbade Sydsudan tvingas bönderna förlita sig på gamla odlingsmetoder – trots att klimatförändringarna skrivit om spelplanen. Men genom ett nytt initiativ som syftar till att stärka freden får bönderna tillgång till nya framavlade grödor som är mer tåliga mot torka.

Det återstår fortfarande någon månad innan regnperioden normalt börjar i delstaten Gbudue, som ligger ett 40-tal mil väster om Sydsudans huvudstad Juba. Här har dock bönderna redan börjat plöja sina marker för att ge plats åt ett nytt och mer tåligt utsäde.

– Vi har börjat arbeta med jordarna eftersom vi aldrig kan vara säkra på när regnen kommer, och vi har inte råd att gå miste om den här satsningen på fröer, som kan bli vår nya inkomstkälla, säger Antony Ezekiel Ndukpo, som är pappa till 19 barn och bedriver ett småskaligt jordbruk i regionen Yambio.

Här i Afrikas nyaste nation har befolkningen inte tillgång till några pålitliga väderleksrapporter eller till annan klimatrelaterad information. De är tvungna att arbeta på samma sätt som de alltid gjort, trots att klimatet blivit mer otillförlitligt.

Samarbete med småbönder

Bakom den nya satsningen står Alliansen för en grön revolution i Afrika, Agra, i samarbete med lokala myndigheter och den nederländska biståndsmyndigheten. Med hjälp av ett lokalt företag och småbönderna själva har man tagit fram förädlade fröer som både växer snabbare och är mer beständiga. Tanken är att dessa ska erbjudas de tusentals före detta stridande som återvänder hem efter att ha deltagit i den konflikt som fortfarande plågar landet.

Med hjälp av ett lokalt företag och småbönderna själva har man tagit fram förädlade fröer som både växer snabbare och är mer beständiga
Med hjälp av ett lokalt företag och småbönderna själva har man tagit fram förädlade fröer som både växer snabbare och är mer beständiga. Arkivbild. Foto: Rodney Muhumuza/AP/TT

Sedan 2013 har strider rasat mellan regeringsstyrkor och oppositionella grupperingar, vilket lett till tusentals människors död, medan många fler har drivits på flykt. Enligt FN har konflikten lett till att fler än 2,2 miljoner människor tvingats på flykt, samtidigt som svält utbrutit i delar av landet och ekonomin raserats fullständigt.

Förhoppningen är att satsningen på förädlat utsäde både ska öka chanserna till fred och förbättra böndernas möjligheter att stå emot klimatförändringarnas effekter.

– Vi måste använda oss av klimatsmart teknik för att åstadkomma förändringar i ett land som precis genomgått ett krig. Och bönderna måste få tillgång till grödor som står emot torka, eftersom vi aldrig kan veta vilka klimatmässiga förhållanden som väntar, och det behövs grödor som växer snabbt om det visar sig att regnperioden blir för kort, säger Jane Ininda, som är expert vid Agra.

Möjlighet till försörjning

Under de senaste åren har flera fredsuppgörelser nåtts, vilket lett till att många unga människor som blivit rekryterade av rebellgrupper börjat återvända hem. För att förmå dem att återgå till ett civilt liv försöker landets myndigheter i dag att ge dem en möjlighet att skaffa sig en inkomst. Det säger Pia Philip Michael, som är delstaten Gbudues utbildningsminister.

Soldater från regeringsstyrkorna och oppositionella, tillsammans efter fredsavtalet
Soldater från regeringsstyrkorna och oppositionella, tillsammans efter fredsavtalet. Förhoppningen är att satsningen på förädlat utsäde både ska öka chanserna till fred och förbättra böndernas möjligheter att stå emot klimatförändringarnas effekter. Foto: Sam Mednick/AP/TT

– Tidigare kunde myndigheterna gripa och fängsla de tidigare rebeller som återvände från fältet. Men med tiden insåg vi att de flesta av dem var barn i åldern mellan 12 och 17 år, och att det bästa sättet att hjälpa dem var genom återanpassningsprogram, säger Pia Philip Michael till IPS.

Enligt honom uppger nästan samtliga före detta rebeller att det som lockade dem att gå med i de stridande grupperna var att de utlovades en månadslön på motsvarande knappa två tusen kronor.

– Det visar att frågan gäller försörjningsmöjligheter, säger utbildningsministern.

Bara i delstaten Gbudue har över 1 900 före detta soldater fått genomgå ett återanpassningsprogram och sedan fått arbetsträning och möjlighet att lära sig mer om jordbruk.

– Enda sättet att uppnå fred är genom att skapa försörjningsmöjligheter och ekonomisk frigörelse, sade delstatsguvernören Daniel Badagbu nyligen.

Skapa varaktig fred

Ett lokalt fröföretag har hittills utbildat 7 200 småbönder i Gbudue och en annan av landets delstater i hur de kan få fram fler resistenta fröer, och om hur de kan förbättra sina jordbruksmetoder.

– I de två delstaterna har vi satsat på förädlade varianter av snabbväxande majs, jordnötter, durra och vignabönor, berättar Rahul Saharan, som arbetar vid det lokala fröföretaget Gais.

Tidigare rebellsoldater arbetar med förädlade durra-fröer i Yambio i Sydsudan, där över 1 900 före detta stridande har genomgått ett återanpassningsprogram efter att ha återvänt hem från kriget
Tidigare rebellsoldater arbetar med förädlade durra-fröer i Yambio i Sydsudan, där över 1 900 före detta stridande har genomgått ett återanpassningsprogram efter att ha återvänt hem från kriget. Foto: Isaiah Esipisu/IPS

Målet är att med tiden få fram så stora mängder fröer att många fler småbönder ska få möjlighet att förbättra sina skördar.

Än så länge är dock Sydsudan starkt beroende av matbistånd, vilket är tydligt på flygplatsen i huvudstaden Juba, där antalet FN-flygplan är fler än de reguljära flygplanen.

Reina Buijs, som är chef för den nederländska biståndsmyndigheten, säger att den enda möjligheten att skapa varaktig fred i Sydsudan är genom konkreta satsningar.

– Det är positivt att myndigheterna, den privata sektorn, civilsamhället, religiösa ledare och folket går samman för att uppnå fred, säger hon till IPS.

Om Agra

Startade 2006 som ett svar på en uppmaning från FN:s tidigare generalsekreterare, Kofi Annan, som sa att det var dags för afrikanska jordbrukare att driva en ”unik afrikansk grön revolution”.
Det är en allians med rötter i jordbrukssamhällen över hela afrikanska kontinenten med syftet att öka inkomster och livsmedelssäkerhet för 30 miljoner små hushåll i 11 länder och stödja länder i en omvandling av jordbruket fram till 2021.
Utgångspunkten är att afrikanska jordbrukare behöver lösningar unika för miljön och behoven i Afrika för att på ett hållbart sätt öka produktionen och ge tillgång till växande marknader. 

För dialoger med myndigheter för utveckling av gemensam politik och standarder inom jordbruket. Hjälper småföretagare att få krediter och finansiell utbildning. Investerar i lokala fröföretag, utveckling av grödor som är anpassade till lokala förhållanden, och produktion och distribution av gödningsmedel, både mineral- och naturgödsel.