Radar

”Vi kräver omedelbart fiskestopp för Östersjötorsken”

Flera organisationer kräver nödstopp på torskfisket.

Situationen för Östersjötorsken är betydligt allvarligare än tidigare befarat. För att rädda beståndet i östra Östersjön krävs ett omedelbart fiskestopp. I ett öppet brev uppmanar Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Sportfiskarna regeringen att verka för att EU-kommissionen inför nödåtgärder. 

I slutet av maj kommer internationella havsforskningsrådet, ICES, att lämna sitt råd om torskfisket inför 2020, och det finns starka indikationer på att rådet kommer rekommendera en nollkvot, dvs inget fiske alls. Det skriver Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Sportfiskarna i ett pressmeddelande.

Redan i förra årets fiskeråd från ICES konstaterades att biomassan av lekande torsk successivt minskat sedan 2010 och befann sig på en historiskt låg nivå 2018. Beståndsuppskattningarna var dock osäkra på grund av svårigheter att åldersbestämma torsken. En ny modell har nu tagits fram som gör en bättre bedömning möjlig.

Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Sportfiskarna vill se ett omedelbart fiskestopp på det östra torskbeståndet och en stängning av skarpsillsfisket i södra Östersjön. För att det ska ske krävs nödåtgärder från EU-kommissionen, skriver de i sitt brev.

Politiker ignorerar varningssignaler

”Situationen är bevisligen så pass allvarlig att ett flertal åtgärder kommer att krävas för att torskbeståndet ska återhämta sig, men ett omedelbart stopp av fisket på torsk i det östra beståndet är en nödvändig första åtgärd.”

EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP) har som mål att uppnå ett hållbart fiske av alla bestånd till 2020. Men hos flera miljöorganisationer finns en stor besvikelse över att man från politiskt håll ignorerat såväl varningssignaler som vetenskapliga råd för Östersjötorsken genom att år efter år besluta om alldeles för högt satta kvoter.

Sveriges regering har i Januariavtalet uttryckt en vilja att vara pådrivande i EU för att anpassa totala tillåtna fångster till fisktillgång för att GFP-målet om hållbara fiskbestånd 2020 ska kunna uppnås.

Brevet har skickats till Jennie Nilsson, landsbygdsminister, Isabella Lövin, miljö- och klimatminister och ledamöter i EU-nämnden och Miljö- och Jordbruksutskottet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV