Radar

Trenden har vänt – flygresandet minskar

Flygresandet minskar i Sverige.

Flygresandet minskar i Sverige. Under första kvartalet flög 378 000 färre passagerare från svenska flygplatser jämfört med samma period förra året. Också antalet starter och landningar minskar.

Någon entydig förklaring till att färre väljer flyget kan inte Transportstyrelsen peka ut.

– Vi såg en stagnation i flygtrafiken 2018 och det fortsätter första kvartalet i år, säger Jean-Marie Skoglund, sakkunnig på Transportstyrelsen.

I nästan tio år har flygresandet ökat stadigt. Drygt 31 miljoner passagerare flög 2009, förra året var det mer än 39 miljoner. Och antalet passagerare som flyger utrikes har mer än fördubblats sedan 2003, från drygt 15 miljoner till 33 miljoner. Men nu har utvecklingen vänt. Första kvartalet 2019 har passagerarantalet minskat med 4,5 procent jämfört med samma period förra året, visar siffror från Transportstyrelsen.

– Tittar vi på Arlanda finns det en tydlig minskning, 200 000 färre passagerare, säger Jean-Marie Skoglund.

Trendbrott

Kvartalssiffrorna kan vara förknippade med en viss osäkerhet, men siffrorna ligger i linje med utvecklingen under 2018 där ökningen i flygandet var betydligt lägre än förgående år. Tidigare år har flygandet ökat fem till nio procent per år, men förra året var ökningen bara strax över två procent. Och inrikesflygningarna minskade med över tre procent.

– Det är ändå så att vi har en minskning. Och jämför vi det med de nordiska flygplatserna är det Arlanda som har den lägsta tillväxten, säger Skoglund.

Fler faktorer spelar in

Det är inte första gången som färre väljer flyget. Under finanskrisen 2008 minskade flygresandet och samma sak hände efter terrorattacken 11 september 2001. Men enligt Jean-Marie Skoglund finns det ingen entydig förklaring till varför flygresandet minskar nu.

– Det är mycket svårare att förklara varför vi ser en nedgång nu, för vi ser inget hot som vi har sett tidigare när flygtrafiken minskat, säger han.

Enligt Skoglund är flygandet ett bra mått för hur ekonomin kommer att utvecklas. Att flygandet minskar kan därför tyda på en stagnation i ekonomin. En annan förklaring kan vara att det under 2018 var fler konkurser bland flygbolagen, och andra bolag drog ned på kapaciteten. Skoglund menar också att flygskatten kan vara en förklaring till att färre flyger.

– Sedan har vi också en miljömedvetenhet som gör att folk kanske värderar sina resor annorlunda än för tio år sedan. Man kanske väljer andra färdmedel, säger han.

Flygpassagerare per år

Årtal Antal passagerare

2019 (Jan-mars 8 108 387)
2018 39 305 116
2017 38 878 418
2016 36 3517 69
2015 34 441 308
2014 33 202 904
2013 31 845 331

Källa: Transportstyrelsen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV